Antraxterrorist Ivins werkte alleen

WASHINGTON - Een Amerikaanse geleerde, die vrijdag zelfmoord heeft gepleegd, was volgens de FBI de enige verzender van de antraxbrieven waardoor in 2001 vijf mensen overleden en zeventien ziek werden.

Bruce Ivins, een wetenschapper in dienst van defensie, pleegde vrijdag zelfmoord toen de politie op het punt stond hem te arresteren. De FBI gaf gisteren onderzoeksgegevens vrij waaruit zou blijken dat Ivins in zijn eentje opereerde en niet deel uitmaakte van een bende, zoals lang werd gedacht.

Zo zou hij als enige hebben beschikt over de zeer pure vorm van antrax (de miltvuurbacterie) die bij de aanslagen werd gebruikt. ''We betreuren het dat we niet in de gelegenheid zullen zijn om het bewijs aan een jury te presenteren,'' zei officier van justitie Jeffrey Taylor.

Uit het bewijsmateriaal blijkt volgens Taylor dat Ivins vervalste antraxmonsters naar de FBI stuurde, probeerde collega's verdacht te maken en niet kon of wilde verklaren waarom hij ten tijde van de aanslagen vaak tot 's avonds laat in zijn laboratorium was gebleven. Alle antraxaanslagen vonden plaats in de maanden na 11 september 2001, toen Amerika in schoktoestand verkeerde door de terreuraanvallen op New York en Washington.

Een ander verdacht gegeven is dat Ivins zich begin september 2001, kort voordat de eerste antraxbrief op de post ging, had laten vaccineren tegen miltvuur en gele koorts. Verder zijn er inhoudelijke overeenkomsten aan te wijzen in e-mails die hij vlak voor zijn aanslagen verstuurde en de boodschappen in de poederbrieven. Hij stuurde de brieven naar personeel op Capitol Hill en journalisten in New York en Florida. In de verslagen van het onderzoek worden twee motieven aangestipt voor Ivins gedrag. In het ene geval zou de geleerde aandacht hebben willen trekken voor een vaccin dat hij had helpen ontwikkelen.

Ook zou deze katholieke antiabortusactivist katholieke parlementsleden hebben willen treffen die liberale standpunten huldigden.

Uit de documenten komt het beeld naar voren van een zeer getroebleerd persoon met een gespleten persoonlijkheid. Volgens één van de documenten had hij tegen een medewerker gezegd dat hij soms 'ongelooflijk paranoïde ideeën en waanvoorstellingen' had.

Een medewerkster van een bureau voor sociaal werk waar Ivins onder behandeling was, onthulde vorige week dat ze zo bezorgd was over zijn gedrag, dat ze de rechter had gevraagd hem te verbieden bij haar in de buurt te komen.

Terwijl de FBI gisteren de nabestaanden van de antraxslachtoffers op de hoogte stelde van de resultaten van het onderzoek en het voornemen van de FBI de zaak te sluiten, werd een herdenkingsdienst voor Ivins gehouden bij het overheidsinstituut in Fort Detrick in de staat Maryland waar hij de laatste achttien jaar werkte.

Het instituut houdt zich bezig met verdediging tegen biologische wapens. Ivins (62) was medeauteur van wetenschappelijke artikelen over antrax en ontving in 2003 de hoogste eer voor burgerpersoneel van het Amerikaanse ministerie van defensie voor zijn hulp bij het produceren van een vaccin tegen de dodelijke miltvuurbacterie. (AP)

Archief foto Bruce Ivins. Foto EPA Beeld
Archief foto Bruce Ivins. Foto EPA
Meer over