Anonieme getuigen maken van kroongetuige beroepsleugenaar

Wat het Openbaar Ministerie kan, kunnen de verdachten ook, is de aanname waarmee Ali A., Jesse R. en Sjaak B. in de Amsterdamse liquidatiezaak proberen enkele 'anonieme bedreigde getuigen' in te brengen. Getuigen 'F1' en 'F3', en wellicht later ook nog 'F2', moeten de rechtbank ervan overtuigen dat kroongetuige Peter la Serpe een beroepsleugenaar is, zoals de verdachten al vanaf diens aantreden beweren. La Serpe heeft verzwegen dat hij in 2001 of 2002 al een moord pleegde en dat hij eens een ring verloor bij het wegmaken van een lijk en het wissen van sporen, willen de getuigen in anonimiteit aan de rechters vertellen. En dat de kroongetuige tijdens het proces heeft gelogen, bijvoorbeeld over zijn ontmoeting met Peter R. de Vries.

Het is het antwoord van de verdediging op de pogingen van justitie 'Q5' een status als anonieme bedreigde getuige te verlenen: een getuige die 'uit eigen wetenschap' zou kunnen vertellen hoe enkele verdachten in de Baja Beach Club in Rotterdam moordplannen beraamden aan de hand van 'een dodenlijst'. De onderzoeksrechter gaf 'Q5' al zijn fiat, de advocaten gingen daartegen in beroep en wachten de uitslag af van de zitting die woensdag over deze kwestie diende.

De rechter-commissaris heeft nu de verzoeken van de advocaten binnengekregen voor het toelaten van 'de F'en', zoals ze gisteren heetten. Die procedure zal zich zeker weken voortslepen, mogelijk langer.

Holleeder
In twee eerdere Amsterdamse zaken probeerden advocaten dergelijke anonymi in te brengen om de verdachten te ontlasten. Advocaat Jan-Hein Kuijpers deed tot tweemaal toe een poging in de afpersingszaak tegen Willem Holleeder. In die zaak had justitie aanvankelijk liefst vier anonieme bedreigde getuigen ingebracht, van wie uiteindelijk getuige 'C' overbleef. Getuige 'A' bleek weduwe Maria van hasjhandelaar Kees Houtman te zijn, getuige 'B' was de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl, die nog voor zijn eerste verhoor werd geliquideerd, en getuige 'D' werd vanwege onbetrouwbaarheid afgevoerd.

Kuijpers kwam met twee getuigen die konden vertellen hoe onbetrouwbaar Willem Endstra was, wiens postume getuigenissen Holleeder in een lastig parket hadden gebracht. De onderzoeksrechter zag geen reden Kuijpers' getuigen die beschermde status te verlenen, waarna één het voor gezien hield en de tweede via een tussenweg alsnog 'op naam' verklaringen aflegde in de bunker, maar dan in het geheim achter gesloten deuren. Het heeft Holleeder niet geholpen. Hij kreeg negen jaar.

Coffeeshophouder
De primeur was iets eerder voor raadsman Marnix van der Werf geweest, één van de advocaten die ook nu bij de verzoeken om 'de F'en' is betrokken. Hij stond een Amsterdamse coffeeshophouder bij die op zijn Joegoslavische belager had geschoten. De coffeeshophouder werd door de Joegoslaaf afgeperst en schoot op hem toen die gewapend de coffeeshop betrad. Eén van de toen aanwezige klanten wilde wel vertellen dat de coffeeshopeigenaar geen andere keus had gehad, maar wilde anoniem blijven. Die getuige werd toegewezen en de coffeeshopeigenaar werd door de rechtbank ontslagen van rechtsvervolging wegens 'noodweer'. Justitie ging in beroep, maar het gerechtshof veegde de hele zaak van tafel omdat het Openbaar Ministerie weer eens met duizenden afgeluisterde telefoongesprekken had geblunderd.

Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen of de experimenten met anonieme bedreigde getuigen à decharge, in het voordeel van de verdachten, een vervolg krijgen. De eerste vraag zal zijn of die beschermde status wel zo nodig is. Lopen de getuigen inderdaad levensgevaar als ze gewoon openlijk verklaringen afleggen? Het Openbaar Ministerie liet gisteren al doorschemeren dat te betwijfelen. De volgende vraag is of de getuigen betrouwbaar genoeg overkomen en hun verhaal relevant is voor de zaak. Het zal in het kabinet van de rechter-commissaris nog een heel getouwtrek worden.

Kroongetuige Peter la Serpe leek gisteren niet al te zeer onder de indruk te zijn van de nieuwe getuigen. Hij bestempelde hun verhalen onmiddellijk als klinkklare onzin. Van één van beiden zei hij de identiteit al te kennen: het verhaal over de verloren ring moet wel van een ex komen, die hij bij naam noemde en die in het lijvige liquidatiedossier verscheidene verklaringen heeft afgelegd. De advocaten gingen niet op zijn suggestie in. (HET PAROOL)

Meer over