Angstcultuur op ministerie Justitie en Veiligheid

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid heerst soms zo'n sterke angstcultuur dat ambtenaren hun mond niet durven open te doen tegen hun baas. Sommigen durven zelfs ongewenst gedrag als seksisme niet te melden.

Koen Voskuil
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid Beeld ANP
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en VeiligheidBeeld ANP

Dat blijkt uit een intern medewerkersonderzoek dat eind vorig jaar is gehouden op het bestuursdepartement van het ministerie. Aan dat onderzoek werkten 1423 van de ongeveer 2000 ambtenaren mee.

Enkele justitieambtenaren voelen zich zo onveilig dat ze ongewenste omgangsvormen niet of pas veel later melden. Soms worden er 'seksistische opmerkingen gemaakt die niet door de beugel kunnen'. Het merendeel van de ambtenaren ervaart dat niet, blijkt uit het onderzoek.

Afwijkende mening
Door de angstcultuur bij JenV durven sommige ambtenaren zich niet uit te spreken omdat ze bang zijn dat hun mening afwijkt van die van hun leidinggevende. Er zou sprake zijn van controledrang, waardoor ambtenaren nauwelijks ruimte hebben voor eigen initiatief. 'Geestdodend voor de werkvloer,' schrijft er één.

Uit onderzoek in 2017 bleek ook dat er een angstcultuur heerst bij justitie. Dat was in de periode dat minister Ard van der Steur moest aftreden vanwege de Teevendeal met crimineel Cees H.. Daarvoor waren Ivo Opstelten en Fred Teeven al gestruikeld over dezelfde bonnetjesaffaire. Met het verbeterprogramma 'JenV Verandert' wil de justitietop een cultuuromslag bereiken. Opmerkelijk genoeg geven meerdere justitieambtenaren aan hiervan 'weinig tot niks' te merken.

Iets beter
Toch is de algehele tevredenheid van justitieambtenaren iets verbeterd. Ze geven hun werkgever een 7,1, ten opzichte van een 7,0 twee jaar geleden. JenV noemt de resultaten duidelijk positiever dan twee jaar geleden. "De positieve trend die de resultaten van het medewerkersonderzoek laten zien, houden we graag vast. We gaan door op de ingezette weg," zegt directeur Communicatie Ivar Nijhuis.

Volgens JenV blijkt uit het onderzoek dat medewerkers nog niet in alle gevallen de positieve effecten ervaren van de verbetertrajecten. "Dit wordt breed besproken in de organisatie, waarbij teams de opdracht hebben om tot concrete verbeterplannen te komen. Ook op bestuursniveau blijven we investeren."

Meer over