Amsterdammer voelt zich meer verbonden met stad dan met Nederland

Amsterdammers voelen zich sterker verbonden met Amsterdam dan met Nederland, zo blijkt uit een peiling van de provincie over de toekomst van Noord-Holland.

Patrick Meershoek
Na Amsterdam associëren veel Noord-Hollanders het strand, de duinen en de zee met de provincie Beeld anp
Na Amsterdam associëren veel Noord-Hollanders het strand, de duinen en de zee met de provincieBeeld anp

Als het aan de Amsterdammers ligt, maakt de provincie Noord-Holland de komende decennia vooral werk van natuur en milieu. De gevolgen van de klimaatverandering, het opwekken van duurzame energie, het tegengaan van vervuiling van bodem, water en lucht en het verlies aan natuur, dat zijn de onderwerpen die bovenaan het hoofdstedelijke prioriteitenlijstje staan.

Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd.

Gevarieerd beeld
Het provinciebestuur bereidt momenteel een Omgevingsvisie voor, waarin de belangrijkste doelen voor de komende dertig jaar worden vastgelegd op het terrein van infrastructuur, ruimte, wonen, natuur, milieu en water. Het onderzoek maakt duidelijk wat de bewoners van de provincie belangrijk vinden.

Dat levert een gevarieerd beeld op, want elke regio heeft zo zijn eigen zorgen.

In de IJmond beschouwt men de vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking als een probleem dat veel aandacht verdient, in het landelijke Waterland geldt dat voor de oprukkende verstedelijking.

Amsterdamse inbreng
Het afnemen van het vertrouwen in de politiek wordt gevoeld in Zuid-Kennemerland, de regio met onder meer het door crises geplaagde Bloemendaal.

De Amsterdamse inbreng kenmerkt zich door een zekere somberheid over de gang van zaken in de provincie.

Gevraagd naar een oordeel over de ontwikkelingen op een twintigtal terreinen, gingen de handen maar af en toe op elkaar.

Somberheid over het aanbod van woningen is voorstelbaar, maar ook over de inkomensverschillen, veiligheid en de sociale samenhang scoort Amsterdam relatief laag.

Ligging aan zee
Opvallend: de Amsterdammer maakt zich ook zorgen over normen en waarden. Waar in de IJmond bijna de helft van de ondervraagden daar pessimistisch over is, is dat in de hoofdstad liefst driekwart.

Optimisme is er hier vooral over economie en werkgelegenheid, en ook met het openbaar vervoer en de kwaliteit van het water zit het volgens relatief veel Amsterdammers in de toekomst wel snor.

Nog wat interessante bijvangst uit het onderzoek: Amsterdam is de enige regio in Noord-Holland waar de verbondenheid met de eigen stad groter is dan met Nederland (81 procent tegen 72 procent).

Die band met de stad is ook veel groter dan de band die andere Noord-Hollanders hebben met hun woonplaats. Bij de buren in Amstelland-Meerlanden is de score van verbondenheid zelfs maar 58 procent.

Wensen voor 2050 van Noord-Hollanders Beeld Jorris Verboon
Wensen voor 2050 van Noord-HollandersBeeld Jorris Verboon

Nog een opsteker: toen de respondenten gevraagd werd naar het eerste woord dat bij hen opkomt wanneer zij denken aan Noord-Holland, was dat bij het overgrote deel Amsterdam.

Pas toen zij Amsterdam niet meer mochten noemen, kwamen de respondenten met andere associaties op de proppen, zoals strand, duinen, zee en kust. De ligging aan zee is kennelijk wezenlijk voor de identiteit.

Provinciaal bestuur
Die dromerige blik verdween tamelijk snel bij de meeste ondervraagden toen het provinciaal bestuur ter sprake kwam. Slechts zeventien procent van alle Noord-Hollanders is positief over de bestuurslaag.

Amsterdam zit nog iets onder dat gemiddelde met zestien procent. In de kop van Noord-Holland ligt het nog veel lager: dertien procent. De fanbase van het bestuur is de IJmond met 27 procent.

En o ja, 97 procent van alle ondervraagden had nog nooit gehoord van een Omgevingsvisie, maar 71 procent van de respondenten leek de komst ervan een uitstekende zaak.

De stemming in de provincie Beeld Jorris Verboon
De stemming in de provincieBeeld Jorris Verboon
Meer over