Plus

Als het aan bewoners ligt is garage Kempering rijp voor sloop

Wat moet er gebeuren met de oude Bijlmergarage Kempering? Slopen, riepen omwonenden in koor op een brainstormbijeenkomst.

Patrick Meershoek
Na de bijeenkomst werd parkeergarage Kempering nog eens bekeken. Beeld Dingena Mol
Na de bijeenkomst werd parkeergarage Kempering nog eens bekeken.Beeld Dingena Mol

Een dankbaar applaus klonk op toen de dames van de Afrikaanse Pentecost Church werden bedankt voor de heerlijke hapjes die zij voor de buurt hadden bereid. Maar dat was meteen ook het enige harmonieuze moment op de bijeenkomst over de toekomst van de parkeergarage Kempering, een van de gespaard gebleven betonnen kolossen uit de begintijd van de Bijlmer.

Stadsdeelbestuurder Dirk de Jager speelde een uitwedstrijd op het samenzijn in de kerk dat was bedoeld om ideeën op te rapen voor een tijdelijke opknapbeurt van de garage, in afwachting van een besluit tot sloop of doorstart. De aanwezigen die zich roerden in de zaal, bleken vrijwel zonder uitzondering voorstander van sloop, bij voorkeur nog dezelfde avond.

Woonwijk
Er lígt nog een sloopbesluit uit de voorgaande bestuursperiode, maar het zittende bestuur heeft besloten toch nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden van een doorstart.

In dat geval krijgt Kempering een nieuwe functie, als onderdeel van een nieuwe woonwijk met circa 900 huizen. In afwachting van de uitkomst van een aanbesteding, moeten maatregelen worden genomen om de huidige gribus aan te pakken.

De voorstanders van sloop maakten duidelijk daar weinig begrip voor op te brengen. "U komt ons vragen wat voor strik wij om dat lelijke gebouw willen hebben, zodat wij er nog vijftien jaar tegen aan moeten kijken," vatte een mevrouw de bezwaren samen. Volgens haar was de vraag alleen al het zoveelste bewijs van de diepe minachting van de politiek voor de burgers in Zuidoost.

Smartphone
Die opmerking was het sein voor meer aanwezigen in de zaal om het vuur te openen, voorgegaan door enkele leden van de VVD-fractie in de stadsdeelcommissie. Wim van der Kamp stelde kritische vragen over het negeren van de volkswens, met de smartphone in de hand om het antwoord van de dagelijks bestuurder op te nemen. Die beelden zullen ongetwijfeld snel opduiken op de sociale media.

Zo kreeg de brainstormbijeenkomst al snel trekken van een echtelijke ruzie: wat begon met een verschil van mening over de kooktijd van de pasta, ging al snel over op harde verwijten over een verkeerd gekozen moment van dronkenschap, zes jaar geleden. Een man stond op om zijn beklag te doen over de vele parkeerboetes die hij kreeg, een ander vertelde sowieso geen vertrouwen meer te hebben in de politiek.

De Jager toonde zich een moedig man voor het vuurpeloton, en legde uit dat het bestuur met meer belangen te maken heeft dan alleen die van de buurt. Er zijn de afgelopen jaren veel oude garages tegen de vlakte gegaan in de Bijlmer. Wellicht is het mogelijk om Kempering te behouden, en er een mooie, nieuwe bestemming aan te geven die ook de omwonenden ten goede komt.

Hindoetempel
Tussen de bozige voorstanders van sloop maakten enkele mensen in de zaal zich bekend als vertegenwoordiger van een organisatie met belangstelling voor een plek in de nieuwe Kempering. De een was op zoek naar een onderkomen voor een hindoetempel, een ander naar een oefenruimte voor steelbands. Dat vooruitzicht leek de buurtbewoners niet echt te kalmeren.

Misschien komt het niet eens zover. Binnen enkele weken wordt de uitkomst verwacht van een technisch onderzoek naar de staat van het gebouw. Als die slecht is, gaan de slopers komen. Arnoud Jol, ook VVD, wierp De Jager voor de voeten dat het onderzoek 60.000 euro heeft gekost, en hij keek erbij alsof de rekening bij hem thuis in de bus was gevallen. "Dat is twee euro per buurtbewoner," rekende hij de zaal voor.

Buiten miezerde het en slaakte een oude, vervallen parkeergarage een diepe zucht.

Garage Kempering Beeld Eva Plevier
Garage KemperingBeeld Eva Plevier
Meer over