Video

'Alienschedels' van 1000 jaar oud ontdekt op kerkhof

Archeologen hebben op een eeuwenoude kerkhofsite nabij het Mexicaanse dorpje Onavas tijdens opgravingen een hoogst merkwaardige ontdekking van menselijke lichamen gedaan. De totaal misvormde schedels lijken op die van een alien.

De geraamtes zouden meer dan 1000 jaar oud zijn. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een bizar ritueel van schedelvervorming, waarbij de schedel van vooral jonge kinderen werd vastgebonden om zijn vorm te veranderen en te verlengen.

Het gaat om een unieke vondst van 25 geraamtes, die een nieuw licht kan werpen op eeuwenoude rituelen. 13 schedels zijn gewild door de mens misvormd, bij vijf schedels zijn ook de tanden verminkt. Het gaat vooral om kinderen die bij de gruwelijke praktijk van het schedelvervormen een groter risico liepen om te sterven. Dat 'schedelbinden' of 'schedelvervlakken' was een manier om de sociale status van een individu aan te duiden. Sommige primitieve stammen dachten dat mensen met een hogere schedel er aantrekkelijker uitzagen en ook intelligenter zouden zijn. Hippocrates beschreef het ritueel al in 400 voor Christus en had het over de 'Macrocephali' (de 'langhoofdigen'), maar de Neanderthalers zouden de praktijk al veel vroeger geïntroduceerd hebben.

Hoge rituele waarde
Volgens de eerste testen zou de vondst dateren van het jaar 943 na Christus. Archeologe Cristina Garcia Moreno, die het project leidt, legt uit aan de Daily Mail: 'Schedelvervorming werd in de Mexicaans-Amerikaanse culturen toegepast om sociale groepen van elkaar te onderscheiden. Daarnaast had de praktijk ook een hoge rituele waarde. Deze unieke ontdekking toont de mengeling van een aantal tradities van verschillende stammen uit het noorden van Mexico. Zo troffen we ook zeeschelpen uit de Golf van Californië als sieraden aan en ook dat is een primeur voor deze regio. Het bewijst dat de invloed van Mexicaans-Amerikaanse volkeren veel verder reikte dan we eerst dachten.'

Meer over