Update

ABP kort pensioen met 0,5 procent

Het ambtenarenpensioenfonds ABP kondigt een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5 procent. Bovendien gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3 procent.

ANP
© ANP Beeld
© ANP

ABP maakte vandaag bekend dat deze maatregelen nodig zijn, omdat de dekkingsgraad te laag is.

De verlaging van de pensioenen gaat in vanaf 1 april 2013, maar begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging moet worden doorgezet. Zowel de aanspraken van mensen die pensioen opbouwen als de uitkeringen van de gepensioneerden worden gekort.

Een gemiddelde gepensioneerde, die naast de AOW 10.000 euro per jaar aan ouderdomspensioen ontvangt, krijgt zo'n 3,50 euro minder per maand. De werkende deelnemers in het fonds en de werkgevers moeten meer premie betalen. De tijdelijke opslag op de premie gaat dit jaar en volgend jaar omhoog van 1 naar 3 procent.

Een 'aanzienlijke minderheid' van de deelnemersraad was in een advies tegen het besluit, aldus ABP. De werkgeversraad en de deelnemersraad van het fonds adviseerden positief, ook al vonden ze het besluit pijnlijk.

Meer over