Aantal vrouwen in top bedrijven blijft beperkt

De laatste weken nam de roep om een quota voor topvrouwen toe. Een petitie pleitte voor een plicht om veertig procent van de commissariaten toe te wijzen aan vrouwen. Foto GPD Beeld
De laatste weken nam de roep om een quota voor topvrouwen toe. Een petitie pleitte voor een plicht om veertig procent van de commissariaten toe te wijzen aan vrouwen. Foto GPD

AMSTERDAM - Het aantal vrouwen in de top is nauwelijks toegenomen bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Van de 116 nieuwe benoemingen in 2009, gingen er veertien naar een vrouw.

Drie topvrouwen vertrokken, waardoor de toename van vrouwen in de top netto uitkomt op elf: tien commissarissen, 9,5 procent van het totaal en één lid van de raad van bestuur, Carla Smits bij KPN.

Van alle leden van de raad van bestuur is 2,4 procent vrouw, blijkt uit de Female Board Index 2009, opgesteld door dr. Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van de 107 beursgenoteerde bedrijven heeft 65 procent geen vrouw in de raad van bestuur of raad van commissarissen.

''Van een doorbraak is geen sprake,'' zegt Lückerath-Rovers. ''Gezien de maatschappelijke aandacht voor vrouwen in de top, hadden we wel een doorbraak kunnen verwachten.''

Ahold heeft de meeste vrouwen in de top: vier van de dertien bestuurders en commissarissen. KPN en TNT delen de tweede plaats, met drie vrouwen op dertien topposities. De Amsterdamse kabelfabrikant Draka staat vierde, Unilever steeg naar de vijfde plaats door twee vrouwelijke commissarissen te benoemen.

Vier van deze vijf bedrijven, Draka uitgezonderd, zijn erg consumentengericht en ook nog eens grote werkgevers. ''Zij hebben er belang bij om uit te stralen dat zij een modern bedrijf zijn,'' aldus Lückerath-Rovers.

De laatste weken nam de roep om een quota voor topvrouwen toe. Een petitie pleitte voor een plicht om veertig procent van de commissa­riaten toe te wijzen aan vrouwen.

''Een paardenmiddel,'' zegt de onderzoekster. ''Maar wel nodig om een doorbraak te forceren.'' Ze vindt dat bedrijven zelf een quotum moeten opstellen dat bij hun bedrijf past. Een technologisch bedrijf met allemaal mannen hoeft zo minder vrouwen in de top te benoemen. Bedrijven worden dan jaarlijks afgerekend op dat quotum. (MICHIEL COUZY)

Meer over