Aantal jongeren met Wajong blijft toenemen

Het aantal jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering voor jonggehandicapten is in de eerste helft van vorig jaar toegenomen tot 75.000. Dat zijn er bijna 4000 meer dan eind 2010. Vergeleken met juni 2007 zijn er 25.000 bijgekomen.

ANP/Redactie


Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.
Het aantal jonge Wajongers stijgt al geruime tijd. Wel is het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder hen in de eerste helft van vorig jaar afgenomen. Vorig jaar juni was 90 procent van hen volledig arbeidsongeschikt, tegen 98 procent begin 2010.

Meer over