Aantal huurwoningen in sociale sector daalt drastisch

Het aanbod sociale huurwoningen in de stad neemt per maand af. In 2012 is het aantal verhuringen in de sociale sector met 19 procent gedaald. Dit blijkt uit het rapport 'Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2012'.

Archieffoto. Beeld anp
Archieffoto.Beeld anp

De daling zette in sinds 2002, maar de trend werd flink doorgezet afgelopen jaar. Toen gingen er slechts 10.253 woningen naar een nieuwe huurder. In 2011 waren dat nog 12.617 woningen en in 2010 wisseleden zelfs 13.949 huurwoningen van bewoner.

Portefeuillehouder Wonen Robert Linnekamp van de Stadsregio Amsterdam noemt de ontwikkelingen verontrustend: 'We verwachten dat deze trend zich zal doorzetten en daarom zijn we als gemeenten aan het kijken hoe we binnen de beperkte ruimte die er is de meest kwetsbare groepen kunnen beschermen.' De gemeenten in de regio zijn ook in gesprek met corporaties.

Gemiddeld werd vorig jaar 140 keer op een huurwoning ingeschreven, 17 keer meer dan in 2011. Inmiddels is de wachttijd voor starters gestegen naar 8,4 jaar, in 2011 bedroeg de wachttijd 8,2 jaar. Doorstromers blijven gemiddeld 17 jaar in hun sociale huurwoning wonen, dat getal ligt iets lager dan in 2011. Het duurde wel langer voordat woningzoekers een woning accepteerden.

Minder mensen waren in 2012 actief op zoek naar een sociale huurwoning. Het aantal woningzoekenden nam af met 45 procent, maar dat heeft te maken met de opschoning van het bestand van Woningnet.

Lotingwoningen
Volgens Europese regelgeving moet 90 procent van alle huurwoningen tot 681 euro verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tot 34.085 euro. In 2012 hebben de corporaties 94 procent van hun woningen toegewezen aan huishoudens onder die grens. Geprobeerd wordt meer woningen toe te wijzen aan gezinnen met een inkomen net boven de genoemde grens, omdat zij het meeste klem lijken te zitten op de woningmarkt. Zij vallen net tussen de sociale en vrije huurgrenzen in. Door middel van lotingwoningen wil Woningnet de kansen voor urgente woningzoekenden vergroten. Sinds half april wordt hier gretig op gereageerd.

Ieder jaar wordt de rapportage Woonruimteverdeling opgesteld het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) en de Stadsregio Amsterdam. 'De effecten van de crisis zijn zichtbaar in de cijfers', licht Hans van Harten toe namens het PWNR. 'De doorstroming stokt, omdat iedereen blijft zitten waar hij zit. Het teruggelopen aantal verhuringen in de sociale huursector is zorgelijk.' Van Harten wijst er op dat er in de regio wel veel studentenwoningen en tijdelijke woningen worden verhuurd onder de 574 euro. 'Deze cijfers zijn niet in deze rapportage meegenomen.'

Meer over