Update

Aanklager Vaticaan: harde aanpak bisschoppen

Rooms-katholieke bisschoppen die seksueel misbruik van geestelijken toedekken, moeten harder worden aangepakt. Dat zegt Charles Scicluna, de hoogste aanklager in het Vaticaan.

ANP
Charles Scicluna Beeld ap
Charles SciclunaBeeld ap

'De mogelijkheid om mensen ter verantwoording te roepen, moet in de kerk verder worden ontwikkeld. Hoe straf je een bisschop? Dat is iets dat het kerkelijk wetboek aan de paus persoonlijk overlaat', constateerde Scicluna tijdens het congres over seksueel misbruik in de Rooms-Katholiek Kerk in Rome.

De Maltees is als 'promotor justitiae' (bevorderaar van de gerechtigheid) de hoogste aanklager in het Vaticaan. Hij werkt bij het tribunaal van de Congregatie voor de Geloofsleer dat onder meer misbruikzaken behandelt.

Zuiverheid
Bij de Congregatie, die waakt over de zuiverheid van het rooms-katholieke geloof, zijn volgens Scicluna sinds 2001 meer dan 4000 meldingen van seksueel misbruik door geestelijken binnengekomen.

Volgens Scicluna heerst er in de kerk een omertà, het woord dat de zwijgplicht voor maffialeden aanduidt, over het misbruik. 'Als je hoge morele maatstaven aanlegt, moet je je er ook zelf aan houden. Dat is beslist de verantwoordelijkheid van de paus en het Vaticaan', zei hij.

Het komt zelden voor dat een hoge Vaticaanse prelaat het beladen woord omertà in de mond neemt. Slachtoffers van misbruik hebben bisschoppen, maar ook paus Benedictus XVI verweten dat zij het misbruik toedekken.
Vernieuwing
De paus bepleitte maandag in een boodschap aan het congres een grondige vernieuwing van de kerk op elk niveau. Alleen zo kan naar zijn mening het seksueel misbruik worden voorkomen.
Aan de conferentie in de Gregoriana Universiteit nemen bisschoppen uit meer dan 100 landen en de oversten van tientallen religieuze orden en congregatie deel. Hulpbisschop Ted Hoogenboom van het aartsbisdom Utrecht vertegenwoordigt de Nederlandse kerk.

Meer over