5000 werkervaringsplekken voor gehandicapten

Werkgevers gaan de komende jaren 5000 extra werkervaringsplekken inrichten voor jongeren en werklozen met een handicap. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft dit met ondernemersorganisatie VNO-NCW afgesproken. Dat maakte de VVD-bewindsman vandaag bekend bij een presentatie van zijn wetsvoorstel om de onderkant van de arbeidsmarkt te hervormen.

ANP/Redactie
© ThinkStock Beeld
© ThinkStock

De Krom dient vandaag zijn voorstel voor de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) in bij de Tweede Kamer. Met deze wet wil hij meer mensen uit de uitkering helpen en gehandicapten vaker aan het werk krijgen in een 'gewone' baan in plaats van in de sociale werkplaats.

Hierbij worden de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong-uitkering (voor jonggehandicapten) grotendeels samengevoegd.

De extra werkervaringsplekken bij bedrijven zijn volgens De Krom vooral van belang om meer kansen te bieden aan jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking die van school komen. Maar de plekken zijn ook voor oudere gehandicapten met een uitkering en onvoldoende werkervaring.

Fundamentele omslag
Bovendien hoopt de staatssecretaris dat de ervaringsplekken bijdragen aan een cultuuromslag in bedrijven. Werkgevers moeten volgens hem leren beter te kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van hun beperkingen. Hij wees erop dat straks door de vergrijzing iedereen die kan werken hard nodig is. Dat vraagt om 'een fundamentele omslag in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben'.

De Krom gaat nog een topconferentie houden met VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de nieuwe regels. Gemeenten krijgen in de WWNV een regierol in de hoop dat in de regio een totaalaanpak ontstaat met werkgevers, het onderwijs en de (jeugd)zorg.

Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten van gemeenten, steunt het idee van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar volgens Divosa-voorzitter René Paas is de nieuwe wet toch nog complex en hij noemt de invoering ervan per 2013 een 'monsterklus'. Hij waarschuwt de Kamer het niet ingewikkelder te maken met extra wensen en uitzonderingen.

Meer over