Zorgplan: minder geld erbij voor wijkverpleging en huisartsen

Oppositiepartijen reageren fel op een uitgelekt zorgakkoord waarin de begroting voor huisartsen en wijkverpleging herschikt is. Ze krijgen miljoenen minder te besteden omdat ze het geld nu vaak niet opmaken. Het schrappen van de 45-minutennorm voor ambulances valt ook verkeerd.

Niels Klaassen
Eerder adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit al om de tijdsnorm te schrappen en in plaats daarvan met een ‘breder kwalitatief kader’ te komen.  Beeld Frank Muller / HH
Eerder adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit al om de tijdsnorm te schrappen en in plaats daarvan met een ‘breder kwalitatief kader’ te komen.Beeld Frank Muller / HH

Het kabinet werkt in overleg met de sector aan een zogenoemd Integraal Zorgakkoord om de kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd 1,3 miljard euro te besparen. Volgens het conceptakkoord moet dat bedrag gehaald worden door een rem op budgetten voor de huisartsenzorg (min 80 miljoen euro), en het mes te zetten in de wijkverpleging (min 600 miljoen op een totaalbudget van 3,8 miljard euro). Dat bevestigen bronnen na een bericht op de website Zorgvisie.nl.

Het gaat hierbij om ‘minder meer’: totale budgetten nemen wel toe de komende jaren. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is het daarom geen bezuiniging: al jaren worden niet alle budgetten voor de wijkzorg opgemaakt (‘onderuitputting’) dus is het logisch de begroting te herschikken, aldus de woordvoerder.

Geld dat onterecht op de plank blijft liggen

Oppositiepolitici reageren fel. SP-Kamerlid Maarten Hijink benadrukt dat het kabinet juist wil dat mensen langer thuis blijven wonen, dus dat er er eerder méér geld naar de wijkverpleging zou moeten. “Het kabinet wil zelf naar meer thuis, minder in het ziekenhuis en verpleeghuis. Dan moet je op die plekken juist niet bezuinigen.” Hijink spreekt van ‘een bezuinigingsakkoord’ en verwijt verzekeraars te zuinig te zijn, waardoor er geld overblijft dat wel degelijk nodig is voor zorg.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) benadrukt dat het geld onterecht op de plank blijft liggen: “Het geld wordt niet besteed terwijl het hard nodig is,” meldt een woordvoerder. In totaal groeit het huisartsenbudget straks nog altijd, met in totaal 1,2 miljard. “Structureel komt er meer geld, maar wij zullen moeten bewaken dat dit geld goed ingezet kan worden en het echt besteed kan worden,” meldt de LHV-woordvoerder.

PvdA-leider Attje Kuiken is kritisch. ‘In een tijd waarin huisartsen aan de noodrem trekken, ouderen langer thuis willen blijven wonen en door groeiende armoede de druk op de zorg alleen maar groter zal worden, zijn dit zorgwekkende berichten,’ meldt ze via Twitter.

45-minutennorm verdwijnt

Ook de 45-minutennorm voor ambulances en spoedeisende hulp verdwijnt. Volgens die wettelijke norm moet iedereen in Nederland binnen drie kwartier bij de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis terechtkunnen. Dat betekent dat SEH's soms openblijven voor slechts tien ambulances per dag, terwijl er ook in de ambulance zelf inmiddels al veel zorg geleverd kan worden. Eerder adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit om de tijdsnorm te schrappen en in plaats daarvan met een ‘breder kwalitatief kader’ te komen.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) dringt al langer aan op kwaliteitsverbetering en betere regionale coördinatie, ook moet scherper gekeken worden om de almaar uitdijende zorgkosten te beteugelen. Gebeurt dat niet, dan stijgen de kosten door naar 16.000 euro per Nederlander per jaar (nu is dat nog 6000 euro).