Zorgen in Tweede Kamer over bezuiniging op podiumkunst

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) wil 8,6 miljoen euro bezuinigen op het Fonds Podiumkunsten. In de theaterwereld bestaat grote vrees dat die korting tot verschraling en faillissementen zal leiden. ‘Er zijn inmiddels 466 noodkreten binnen. Waarom gaat het kabinet door met deze bezuiniging?’

Hans Smit
Cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) wil 8,6 miljoen euro bezuinigen op het Fonds Podiumkunsten.  Beeld ANP
Cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) wil 8,6 miljoen euro bezuinigen op het Fonds Podiumkunsten.Beeld ANP

Meerdere Tweede Kamerfracties hebben hiervoor gisteren aandacht gevraagd tijdens de behandeling van de cultuurbegroting van het ministerie van OCW. Zij willen van de minister helderheid over de consequenties van haar voornemen om miljoenen te bezuinigen op het Fonds Podiumkunsten (FPK). Op advies van de Raad voor Cultuur wil Van Engelshoven streven naar ‘verbreding en vernieuwing van het podiumkunstaanbod’ door geld uit het FPK-budget over te hevelen naar de basisinfrastructuur (BIS). Daarin zitten de culturele instellingen die een directe subsidie van het rijk ontvangen.

Gezelschappen verdwijnen

In de theaterwereld bestaat grote vrees dat die operatie zal leiden tot een verschraling van het aanbod en tot het verdwijnen van gezelschappen zoals Dood Paard en Orkater. Door de bezuiniging zou het FPK nog slechts geld hebben voor 50 à 60 instellingen, nu zijn dat er nog 113.

“Inmiddels zijn er 466 noodkreten binnen. Waarom gaat het kabinet door met deze bezuiniging op het FPK?” verzuchtte Peter Kwint (SP).

De afgelopen dagen waren de commissieleden bestookt met bezorgde mailtjes vanuit het theaterveld. PvdA-woordvoerder Lodewijk Asscher riep de minister op 8,6 miljoen te reserveren op de begroting ‘om te zorgen dat we straks niet alle gezelschappen weer de hele tijd dwingen met overleven bezig te zijn. Laten we deze stoelendans van stoelen die wegvallen voorkomen’.

Minister Van Engelshoven zei liever te spreken van een ‘verplaatsing van stoelen’. Ze stelde pas tegen de zomer duidelijkheid te kunnen geven over wat de maatregelen voor afzonderlijke groepen gaan inhouden, omdat dan pas FPK en Raad voor Cultuur alle subsidieaanvragen hebben behandeld.

Dat vond de commissie te laat. In een motie vroeg Corinne Ellemeet (GroenLinks) Van Engelshoven al in het voorjaar helderheid te verschaffen. ‘Niemand is tegen verbreding en vernieuwing, maar we willen geen resultaat hebben waarmee we de podiumkunsten op achterstand stellen’.

Blij met motie

De belangstelling voor het cultuurdebat was zo groot dat veel theaterstudenten en theatermakers het debat buiten het Kamergebouw moesten volgen. “Van die opkomst van studenten werd ik wel positief, binnen zat het wel erg op slot allemaal,” aldus Marc van Warmerdam (Orkater). “Ik ben wel blij met die motie.”

Jara Enkelaar (Dood Paard): “Ik begrijp niet dat de minister niet snapt dat die verschraling bij het FPK een consequentie is van haar beslissing dat geld naar de BIS over te hevelen. Prima als zij het daarmee eens is maar ga dat dan niet vervolgens ontkennen. Dat vind ik heel vreemd.”

Vincent van den Berg (’t Barre Land): Ik zie nog wel een taak voor de Raad voor Cultuur om de minister duidelijk te maken wat het effect is van die bezuiniging. De minister zegt wel dat ze het advies van de raad heeft gevolgd, maar die zijn het daar helemaal niet mee eens – die hadden deze bezuiniging niet zo bedoeld. Als deze ontwikkeling zich doorzet bestaat kunstsubsidie alleen nog maar uit het steunen van grote stedelijke instellingen. Alles wat daarbuiten valt, moet het dan volledig op eigen kracht doen.”

Meer over