Werknemers gelukkiger tijdens de coronacrisis: ‘Balans tussen werk en privé veel beter geworden’

Werknemers zijn gelukkiger geworden tijdens de coronacrisis. Vooral de balans tussen werk en privé werd veel beter door het vele thuiswerken.

Peet Vogels
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dat blijkt uit de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN Amro, een onderzoek naar het welzijn van werknemers in 17 sectoren. De uitkomst is opmerkelijk, omdat de economie vorig jaar in een recessie terechtkwam.

“Nu is het welzijn met twaalf procent gegroeid en dat geldt voor alle sectoren die onderzocht zijn,” zegt Franka Rolvink Couzy, hoofd sector research bij ABN Amro. “Vooral de balans tussen werk en privé is veel beter geworden vinden de werknemers. En die balans telt het zwaarst.” Dat heeft vooral te maken met het massaal thuiswerken het afgelopen jaar. Mensen konden hun werk beter indelen en ervoeren daardoor minder werkdruk.

“Op kantoor is het toch vaak op het einde van de dag nog dingen afmaken. Dan snel naar huis en eten koken omdat een kind weer op tijd naar sport moet bijvoorbeeld,” geeft Rolvink als voorbeeld. Maar ook het ontbreken van reistijd is een groot goed. Daardoor blijft er meer tijd over om nuttig te besteden.

In totaal heeft ABN Amro het welzijn van werknemers onderzocht op zeven factoren. “Op zes van die factoren is de score verbeterd. Alleen over de economie waren de mensen minder tevreden,” aldus Rolvink. Naast werk-privébalans waren werknemers meer tevreden over gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, gelijke kansen, veiligheid en klimaat.

Minder burn-out klachten

Bij gezondheid melden mensen dat ze minder vaak vermoeid waren en minder burn-out klachten hadden. Ook het ziekteverzuim daalde. Dat hangt waarschijnlijk samen met het beter kunnen indelen van de werkzaamheden door het thuiswerken. Dat leidt tot minder stress en daardoor gezondere en productievere werknemers.

Ook op het gebied van veiligheid ging de score omhoog. Werknemers melden minder pestgedrag en seksuele intimidatie bijvoorbeeld. En er waren er minder conflicten met de baas. In de zorg namen de intimidaties door patiënten en bezoekers af. Dat kan te maken hebben met de afname van het aantal bezoekers in ziekenhuizen. In 2020 waren er ook minder ongelukken en bedrijfsongevallen, op de bouwplaats bijvoorbeeld.

Bij persoonlijke ontwikkeling zijn mensen tevreden met de arbeidsomstandigheden, de beloning en stimulans die ze ondervinden om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Wel nam de vrees voor baanverlies toe. Vooral in de vrijetijdssector vrezen meer mensen voor hun baan.

Cursus of opleiding

Op het gebied van kansengelijkheid scoren de meeste sectoren onder de maat. Een belangrijke oorzaak is dat vrouwen in gelijke functies vaak minder verdienen dan mannen. Er is ook een verschil tussen hoog- en laagopgeleiden. Hoogopgeleiden volgen veel vaker een cursus of opleiding die verband houdt met hun werk dan laagopgeleiden. Werkgevers van laagopgeleiden zouden daar werk van kunnen maken vindt Rolvink. “De wereld verandert snel. Je moet klaar zijn voor het moment dat je baan verdwijnt en je iets anders moet gaan doen. Iedereen moet de kans krijgen toekomstbestendig te zijn.”

Opvallend is dat mensen vooral veel waarde toekennen aan de factoren die over de eigen leefomgeving gaan. Klimaat, economie en veiligheid spelen een veel minder belangrijke rol bij welzijn dan werk-privébalans, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Meer over