Werkloosheid onverwacht omlaag in september

De werkloosheid in Nederland is vorige maand onverwacht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam neer op 413.000 werkzoekenden.

Het Parool
Werknemers van het UWV bekijken aanvragen die binnenkomen bij het loket overbrugging werkbehoud (NOW-regeling). Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Werknemers van het UWV bekijken aanvragen die binnenkomen bij het loket overbrugging werkbehoud (NOW-regeling).Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de maanden tot en met augustus nam de werkloosheid nog toe. In die laatste zomermaand piekte het cijfer op 4,6 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een verdere stijging naar 4,8 procent.

Na de eerste uitbraak van het coronavirus nam de beroepsbevolking af. Veel mensen verlieten de arbeidsmarkt en waren niet meer op zoek naar werk. De afgelopen maanden draaide die trend om en inmiddels bestaat de beroepsbevolking weer uit 9,3 miljoen mensen, vergelijkbaar met de eerste drie maanden van dit jaar.

Uitkeringsinstantie UWV meldde dat het aantal WW-uitkeringen in september verder is gedaald. Eind september waren dat er 278.000 tegen 292.000 eind augustus. Vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar was de afname sterk. In die leeftijdscategorie nam het aantal werkloosheidsuitkeringen af met een zesde.

Die leeftijdscategorie werd tijdens de eerste coronavirusuitbraak juist relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen per week liep fors terug.

Meer over