Update

Weg vrij voor Rutte 4: lastenverlichting en hoger minimumloon op komst

Vrijwel niets staat een nieuw kabinet nog in de weg. De coalitiefracties steunen het regeerakkoord, dat woensdag wordt gepresenteerd. Vanaf donderdag kan premier Rutte zijn vierde regeringsploeg gaan smeden.

Hanneke Keultjes en Laurens Kok
Sophie Hermans (VVD) geeft een toelichting op het instemmen van de fractie van haar partij met het akkoord voor een nieuw kabinet dat de fractieleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie overeen zijn gekomen.  Beeld ANP
Sophie Hermans (VVD) geeft een toelichting op het instemmen van de fractie van haar partij met het akkoord voor een nieuw kabinet dat de fractieleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie overeen zijn gekomen.Beeld ANP

Dinsdag lekten er opnieuw voornemens uit die VVD, D66, CDA en ChristenUnie met elkaar hebben afgesproken. Volgens meerdere bronnen zijn de partijen van plan het minimumloon te verhogen en willen ze de lasten met ‘3 tot 4 miljard euro’ verlichten. Maar de precieze details zijn nog altijd niet duidelijk. Die worden woensdag in de loop van de dag bekendgemaakt, tijdens de presentatie in het Tweede Kamergebouw.

Maar eerst moeten er nog wat vuiltjes worden weggewerkt. Alle vier de fracties gingen al akkoord met het onderhandelingsresultaat dat maandagavond werd bereikt. Toch zijn er nog een paar punten die besproken moeten worden, al sluiten betrokkenen uit dat het nu alsnog mis kan gaan.

Tangverlossing

Kamerleden van de vier partijen kwamen dinsdag elk in eigen kring op een geheime locatie bijeen om het eindresultaat te bespreken. Pas nadat de deuren dicht waren gegaan, werd de pers ingelicht. Bij het CDA kringelde als eerste witte rook: fractieleider Wopke Hoekstra vergeleek de formatie eerder deze week nog met een ‘tangverlossing’, maar wist zijn fractie als eerste te overtuigen.

Hoekstra zei wel dat hij met ‘nog wat details’ teruggaat naar de andere onderhandelaars. “Maar dat zijn het ook: details.” Segers sprak daarentegen over punten die ‘zwaar wegen’. “Dat is meer dan punten en komma’s.”

Bij D66 kreeg het akkoord ‘een hele positieve ontvangst’, zei partijleider Sigrid Kaag. “Vol overtuiging heeft de fractie ingestemd met dit akkoord. Dit is een akkoord van ons allemaal. Hier staan wij voor.” VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zei dat het akkoord ‘heel positief’ door haar fractie is ontvangen. Wel zijn er nog een ‘paar punten’, die zij en Mark Rutte woensdag nog met de andere partijen gaan bespreken.

‘Meer binnengehaald dan vier jaar geleden’

Alle fractieleiders toonden zich in hun nopjes over het fiat dat ze hadden gekregen, maar deden verder geen uitspraken over de inhoud. Wel durfde ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers te stellen dat hij meer had ‘binnengehaald dan vier jaar geleden’, toen dezelfde partijen het derde kabinet-Rutte vormden.

Nu komt dus nummer vier eraan. Na de presentatie is er donderdag nog een debat met de Tweede Kamer. Maar met in totaal 76 zetels is de weg vrij voor VVD, D66, CDA en ChristenUnie om VVD-leider Mark Rutte tot formateur te benoemen. Pas dan kan hij aan de slag om zijn nieuwe regeringsploeg te vormen.

‘Hoekstra en Kaag weer minister’

Over de ‘poppetjes’ is nog weinig bekend. Partijleiders Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) zouden volgens bronnen weer minister willen worden, maar hebben zich hier zelf nog niet over uitgelaten. Huidig vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) zou een goede kans hebben om een van de twee ministers op Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden.

Zeker is dat het kabinet met 20 ministers meer bewindslieden gaat tellen dan nu het geval is. Behalve op Sociale Zaken komen er ook op Landbouw (Natuur en stikstoftransitie) en Binnenlandse Zaken (Wonen) extra ministers.

Meer macht bij ministerraad

Dat Rutte 3 door dezelfde partijen wordt gesteund als Rutte 4, leidt bij voorbaat tot veel kritiek.

Wel zullen er dingen anders gaan. De afgelopen acht jaar zetten de partijen de lijnen uit op maandag, tijdens het coalitieoverleg. Vervolgens gingen die naar de ministerraad op vrijdag, waarna de afspraken zo dichtgesmeerd waren, dat de Tweede Kamer hooguit nog kleine wijzigingen kon doen. Dat gaat veranderen, zei informateur Remkes eerder al.

Er komt meer macht te liggen bij de ministerraad, die vervolgens met meer nederigheid toestemming voor beleid gaat vragen aan de Tweede Kamer. Ook zullen er vaker oppositiepartijen nodig zijn, want het beoogde kabinet-Rutte 4 heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Deze plannen van Rutte 4 lekten al uit:

Het leenstelstel verdwijnt, vanaf studiejaar 2024-2025 komt er een nieuwe vorm van de basisbeurs

- Kinderopvang wordt gratis voor lage inkomens en fors goedkoper voor mensen met meer inkomen. De ingewikkelde kinderopvangtoeslag zal verdwijnen

- Betalen per kilometer komt in de plaats van de algemene wegenbelasting. Dit rekeningrijden wordt voorbereid en wettelijk geregeld, maar pas in de periode na Rutte IV ingevoerd

- Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als collega’s in het voortgezet onderwijs, de zogenoemde loonkloof wordt zo gedicht

- Defensie krijgt er jaarlijks zo’n 3 miljard euro bij

Meer over