Nieuws

VVD, CDA en CU: meer stoken kolencentrales is een optie

Het moet volgens de drie coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie bespreekbaar zijn dat kolencentrales meer gaan stoken, zeggen zij in een debat in de Tweede Kamer. Daarmee kan een eventueel tekort aan gas worden opgevangen.

Het Parool
Een van de kolencentrales op de Maasvlakte. Beeld Getty
Een van de kolencentrales op de Maasvlakte.Beeld Getty

Nu mogen kolencentrales nog maar 35 procent van hun maximale capaciteit stoken. Daarmee wil het kabinet voldoen aan het Urgenda-vonnis, dat stelt dat Nederland 25 procent minder CO2 mag uitstoten ten opzichte van 1990. Eerder dit jaar werd bekend dat deze norm niet wordt gehaald: de daling kwam niet verder dan 23,9 procent.

Deze vermindering van uitstoot is nodig om grootschalige klimaatverandering tegen te gaan. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, concludeerde in zijn laatste rapport (april 2022) dat met het huidige mondiale beleid de opwarming beperkt kan worden tot 3,2 graden, maar ook dat zou betekenen dat flinke delen van de wereld onleefbaar worden.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens vindt dat de maatregel om kolencentrales weer meer aan te zetten als ‘back-up op tafel moet liggen’. De ChristenUnie sluit zich daarbij aan. Het verder opschalen van kolencentrales is iets ‘dat we onder ogen moeten zien’, aldus Kamerlid Pieter Grinwis. Ook CDA’er Henri Bontenbal wil van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) weten of hij bereid is de maximale capaciteit van kolencentrales te verhogen.

D66 verzet zich tegen het plan, net zoals de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens Raoul Boucke (D66) is het opschalen alleen mogelijk als er andere CO2-verlagende maatregelen worden genomen. “Naast de energiecrisis is er ook een klimaatcrisis.” Ook is het opschalen volgens hem nu nog niet aan de orde: hij wil eerst dat meer wordt ingezet op besparing.

Hemwegcentrale weer open?

Het is onduidelijk of de VDD hint op het weer opstarten van de Hemwegcentrale in het Amsterdamse havengebied: deze stootte in 2019 zijn laatste rook uit. Het kabinet betaalde Vattenfall, de eigenaar, 52,5 miljoen euro als compensatie voor de voortijdige sluiting. Op dit moment zijn er nog vier werkende kolencentrales in Nederland; in Geertruidenberg, de Eemshaven en op de Maasvlakte (twee centrales). Eind 2021 is besloten dat ze allemaal uiterlijk in 2030 moeten stoppen met het verstoken van kolen. Hoe de partijen dit rijmen met hun voorstel voor een grotere inzet van kolencentrales is onduidelijk.