Nieuws

VluchtelingenWerk sleept kabinet voor de rechter als asielopvang niet snel verbetert

Stichting VluchtelingenWerk Nederland stapt naar de rechter als het kabinet er niet in slaagt om vóór 1 augustus de asielopvang te verbeteren. Volgens de organisatie is de situatie in asielzoekerscentra en noodopvang ‘schadelijk en inhumaan’ en schendt Nederland internationale afspraken over opvang.

Hanneke Keultjes
Stapelbedden in de Expo Hal in Assen waar eind vorig jaar een noodopvang werd ingericht. Beeld ANP
Stapelbedden in de Expo Hal in Assen waar eind vorig jaar een noodopvang werd ingericht.Beeld ANP

Volgens VluchtelingenWerk is de situatie ‘structureel ondermaats’. Daardoor verblijft ‘al bijna een jaar een grote groep asielzoekers en statushouders – onder wie veel kinderen – in mensonterende omstandigheden’, staat in de aansprakelijkheidstelling die naar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is gestuurd. Als de situatie niet vóór 1 augustus verbetert, spant de organisatie ‘meteen’ een kort geding aan om ‘de minimumnormen voor opvang’ af te dwingen.

“We gaan dit niet als het nieuwe normaal accepteren,” zegt Frank Candel, voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan internationale afspraken die de humanitaire ondergrens bewaken. Die ondergrens is er júist voor als het moeilijk wordt.”

VluchtelingenWerk wijst op recente onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die stellen dat door de slechte omstandigheden in de asielopvang fysieke en geestelijke schade op de loer ligt. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, noemt de opvang in Nederland ‘onhoudbaar en onacceptabel’ en het Rode Kruis vindt de situatie in Ter Apel ‘onmenselijk’.

Staatssecretaris Van der Burg zegt in een reactie ‘alles op alles’ te zetten om de opvang ‘zo snel mogelijk te verbeteren’. “Het kabinet vindt de situatie in de asielopvang ook zorgelijk,” zegt de VVD-bewindsman. Hij wijst erop dat om die reden drie weken geleden de nationale crisisstructuur geactiveerd werd. “Helaas is de realiteit wel dat grote veranderingen tijd kosten en veel inspanning van verschillende partijen vragen.”

Deadline

De kans dat de opvang voor de gestelde deadline verbetert, is nihil. Het kabinet worstelt nog altijd met de vastgelopen asielopvang en de eerder aangekondigde maatregelen om de asielcrisis te bezweren, werken niet of nauwelijks. Zo heeft Van der Burg de 25 veiligheidsregio’s gevraagd om elk 225 bedden voor de noodopvang van asielzoekers klaar te zetten, maar daar is nog lang niet elke regio in geslaagd.

Asielzoekers die zich in Ter Apel melden, maar daar geen slaapplek kunnen krijgen, worden nu met bussen vervoerd naar noodopvanglocaties, vaak inderhaast als zodanig ingerichte sporthallen, die zich soms aan de andere kant van het land bevinden. VluchtelingenWerkvoorzitter Candel: “Voor vluchtelingen zelf is het probleem niet opgelost als ze in Ter Apel in een zijn bus gestapt die ze naar een tent met stretchers brengt.”

Pittig

Van der Burg zei woensdag te vrezen dat er bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar deze week opnieuw mensen op stoelen sliepen, weer tenten geplaatst moeten worden om de toestroom aan te kunnen omdat alle noodopvang vol zit. “Het wordt de komende dagen ook weer pittig, echt weer spannend.”

VluchtelingenWerk heeft er geen vertrouwen in dat de recente afspraken tussen kabinet en gemeenten tot oplossinmg van de problemen zal leiden. Gemeenten noemden dat akkoord zelf al ‘fragiel’, stelt Candel. De wet waardoor Den Haag gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen, zou ‘de doorbraak’ kunnen zijn, stelt de VluchtelingenWerkvoorzitter. Dat plan wordt vrijdag in de ministerraad besproken. Als de wettelijke dwang er komt, kan die op z’n vroegst in 2023 worden toegepast. Candel: “Intussen kan het elke avond zo zijn dat asielzoekers op straat belanden. Dat gaan wij niet afwachten, de tijd is op.”