Achtergrond

Verzekeraar Zilveren Kruis wilde al langer af van MC Slotervaart

De ondergang van ziekenhuis MC Slotervaart was voor geldschieter en zorgverzekeraar Zilveren Kruis eerder een kans dan een probleem, valt op te maken uit het deze week verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Bas Soetenhorst
null Beeld ANP
Beeld ANP

De Onderzoeksraad onderzocht de patiëntveiligheid en beantwoordt niet de vraag of Zilveren Kruis uit was op sluiting. De directeur van Zilveren Kruis, ontkent dat (zie kader). Vast staat dat de verzekeraar van het overgrote deel van de patiënten van MC Slotervaart in Nieuw-West een cru­ciale rol speelde in het faillissement.

Het feitenrelaas van de Onderzoeksraad bevat aanwijzingen dat de verzekeraar geen tranen liet om de sluiting.

19 juni 2018

Het Zilveren Kruis beraadt zich op ‘herinrichting van het zorglandschap’. De voorkeur gaat uit naar vermindering van spoedeisendehulp­afdelingen. Het schrappen daarvan bij MC Slotervaart past in die strategie.

Ook ligt de vraag op tafel of afscheid kan worden genomen van ziekenhuizen. Al langer bestaat het idee dat er te veel zijn in de regio. MC Slotervaart dient als testcase. ‘Gecontroleerde afbouw’ van het complete ziekenhuis is een goede optie. Het Slotervaart is dan nog druk met overlevingsplannen. In juli 2018 geven de zorgverzekeraars daar nog ruimte voor, met de belofte de daaropvolgende maanden financieel coulant te zijn.

14 augustus

In een intern stuk stelt Zilveren Kruis dat MC Slotervaart geen bestaansrecht heeft. Een gecontroleerd faillissement heeft de voorkeur. Het document schetst twee opties: een afbouwscenario, te bespreken met de Slotervaartdirectie, of simpelweg het opeisen van de tegoeden.

30 augustus

Zilveren Kruis schrijft in een ander intern stuk dat er in Amsterdam ‘urgentie én momentum zijn om ziekenhuiszorg anders te organiseren’. De voorkeur heeft het gecontroleerd afbouwen van MC Slotervaart. Dit kan Zilveren Kruis op jaarbasis 6,5 miljoen euro schelen, zo wordt becijferd.

15 oktober

Wat Zilveren Kruis betreft zijn de dagen van MC Slotervaart geteld. Als half oktober de financiële problemen bij het ziekenhuis nog weer groter zijn, draait Zilveren Kruis de geldkraan dicht. Ingediende declaraties van het ziekenhuis worden verrekend met openstaande schulden. Een faillissement is nu onvermijdelijk.

De volgende dag zegt MC Slotervaart bij crisisoverleg het gevoel te hebben dat de verzekeraar daar ook op uit is. Intern concludeert Zilveren Kruis dat een faillissement voordeliger is en, aangezien het al zo lang verlieslijdend is, beter valt uit te leggen aan premiebetalers.

23 oktober

Er wordt uitstel van betaling verleend, het voorportaal van faillissement. De hoop is dat dat nog weken op zich laat wachten, maar omdat vele uitzendkrachten wegblijven, is het faillissement twee dagen later al een feit. Nadien melden zich tal van overnamekandidaten. Het ziekenhuis geldt als interessant vanwege de hoge waarde van het vastgoed. Ook hier is de positie van Zilveren Kruis van belang; een doorstart kan alleen als de verzekeraar een contract wil afsluiten voor de behandeling van patiënten.

Maar is de verzekeraar geïnteresseerd in het openhouden van het ziekenhuis, in afgeslankte vorm? Kort vóór het faillissement heeft Zilveren Kruis de top van moederbedrijf Achmea verteld dat het grootste risico na een faillissement een doorstart is. Het is geen kans, maar een risico.

12 november 2018

De verzekeraar verwerpt het plan van de enige resterende overnamekandidaat, Cardiologie Centrum Nederland. Het is het definitieve einde van MC Slotervaart.

‘Faillissement is nooit een doel’

Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: “Faillissement is nooit een doel. Het faillissement van MC Slotervaart was door ons niet gehoopt en niet gewild. Niemand voorzag de wijze waarop het zich voltrok. Met andere zorgverzekeraars heeft Zilveren Kruis bij de afwikkeling van het faillissement haar verantwoordelijkheid genomen en hulp geboden via menskracht en financiële ondersteuning om continuïteit van zorg te waarborgen. Vóór het faillissement was Zilveren Kruis intensief in gesprek met MC Slotervaart om te onderzoeken of gecontroleerde afbouw mogelijk was. Door de onverwacht snel verslechterende financiële situatie was dit niet realistisch zonder significante en onzekere aanvullende miljoenenfinanciering. Vanuit onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met premies van onze verzekerden achtte Zilveren Kruis dit onverantwoord.”

Meer over