Verlaging maximumsnelheid waarschijnlijk in maart van kracht

De snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur, noodzakelijk om ruimte te maken voor bouw- en infraprojecten en de natuur, gaat naar verwachting half maart in. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Edwin van der Aa
null Beeld ANP
Beeld ANP

De nieuwe maximumsnelheden treden pas in werking wanneer ook de bebording langs de weg is aangepast. Rijkswaterstaat zal die aanpassing doorvoeren in één lang weekend van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart.

In het geval dat de geplande werkzaamheden niet door kunnen gaan – bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer - zullen de werkzaamheden worden verplaatst naar het lange weekend van donderdag 26 maart tot en met maandag 30 maart.

Op autosnelwegen waar op dit moment overdag (tussen 6.00 en 19.00 uur) harder mag worden gereden dan 100 km/u zal die maximumsnelheid worden verlaagd naar 100 km/u. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden, verandert niets.

Spitsstroken worden niet permanent opengesteld, omdat daarbij volgens de minister een verhoogd ongevalsrisico optreedt. Van Nieuwenhuizen: ‘Nadat de verlaagde maximumsnelheid overdag in werking is getreden en het verkeer aan deze situatie is gewend, zal ik laten onderzoeken of de in eerdere onderzoeken gevonden negatieve effecten op verkeersveiligheid van permanente openstelling van spitsstroken overdag nog steeds worden gevonden. Rijkswaterstaat en mijn ministerie zullen de weggebruikers actief informeren over de nieuwe situatie.’

Meer over