Algemene Politieke Beschouwingen

Verhoging zorgsalaris toch betaald uit vennootschapsbelasting, niet hogere zorgpremie

Demissionair premier Mark Rutte probeert steun te krijgen voor de begroting van volgend jaar. Het eerste ‘cadeautje’ voor de oppositie is al uitgedeeld: hogere zorgsalarissen. Maar partijen willen méér.

Tobias van Hartog en Peter Winterman en Maarten van Ast
Demissionair premier Mark Rutte tijdens een schorsing op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag. Beeld ANP
Demissionair premier Mark Rutte tijdens een schorsing op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag.Beeld ANP

Een dag nadat de Tweede Kamer met zichzelf onderhandelde over het aankleden van de Rijksbegroting, zijn de pijlen vandaag gericht op demissionair premier Rutte. Hij krijgt netelige vragen over het getalm in de formatie, maar ook over de 800 á 900 miljoen euro waarmee hij VVD-fractieleider Sophie Hermans deze week op pad stuurde om de wat karige begroting ‘op te plussen’.

De verhoging van de zorgsalarissen, vanochtend aangekondigd door het demissionaire kabinet, leidde tot woedende reacties in de Kamer. Die verhoging wordt namelijk goeddeels betaald via een verhoging van de zorgpremie, met 13 euro per jaar. Dat is opvallend: het was de wens van de Kamer dat dit betaald zou worden door verhoging van de winstbelasting voor bedrijven, maar dat doet het kabinet dus niet.

Dat kwam meteen op kritiek van Jesse Klaver (GroenLinks) te staan: “Dit kabinet voert de wens van de Kamer dus niet uit.” Volgens Rutte is het vanwege begrotingsregels ‘wettelijk onmogelijk’ om een deel van de salarisverhoging níet uit de premies te halen. PVV-leider Wilders wilde een motie van afkeuring tegen het kabinet indienen, omdat niet goed is geluisterd naar de Kamer. Maar voor dat verzoek was geen meerderheid.

Rutte kwam uiteindelijk toch de Kamer tegemoet: de verhoging van de zorgsalarissen wordt alsnog voor een deel betaald vanuit de vennootschapsbelasting, precies wat de aangenomen motie ook voorschreef.

Verhuurderheffing

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen méér dan alleen een verhoging van de zorgsalarissen. Gisteren kwam het niet tot een deal met de middenpartijen. Zelfs niet toen VVD’er Hermans meteen een heilig liberaal huisje in de verkoop zette: zo is de VVD bereid de verhuurderheffing te verlagen. Die belasting voor woningcorporaties belemmert volgens andere partijen de bouw van betaalbare huurwoningen. PvdA en GroenLinks willen dat de verhuurderheffing helemaal wordt afgeschaft.

Rutte is nog niet overtuigd van het nut van afschaffing van de verhuurderheffing én zegt: “Dan moet je wel dekking hebben.” Ofwel: dat levert een gat in de begroting op van bijna 1,5 miljard. Toch zegt ook Rutte over de heffing: “Ik ben er niet mee getrouwd. Het was nooit een gedroomd instrument.”

Klimaat

De linkse oppositiepartijen willen ook dat het kabinet de klimaat-noodtoestand uitroept. Maar daar voelt Rutte niet voor. “Ik denk dat wij in staat zijn om met elkaar de noodzakelijke maatregelen te nemen,” zegt hij. “De noodtoestand is volgens mij niet nodig.” Volgens de demissionair premier moet er bij de formatie ‘een heel groot bedrag’ worden uitgetrokken om de klimaat- en stikstofcrisis in Nederland op te lossen.

“Dit wordt een verbouwing van Nederland zoals we die na de Tweede Wereldoorlog hebben gezien met het Marshallplan en zoals we die in de jaren 60 en 70 hebben gezien met Mansholt,” zegt Rutte. “Dit wordt de derde grote verbouwing van Nederland in de naoorlogse geschiedenis. Uniek feit is dat er niet alleen urgentie en draagvlak is, maar ook genoeg geld voor de komende jaren.”

Meer over