PlusTen slotte

Ten slotte Hans de Boer (1955-2021): polderaar met pit zette de zaken graag op scherp

Oud-VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer was pas vier maanden met pensioen. Hij gebruikte graag ferme woorden, maar betreurde zijn imago van ‘rechtse bal’.

Ton Voermans
Hans de Boer betreurde zijn imago van ‘rechtse bal’. Beeld ANP
Hans de Boer betreurde zijn imago van ‘rechtse bal’.Beeld ANP

Begin met een stevige discussie, dan gebeurt er tenminste iets. Hans de Boer hield ervan om de zaken scherp neer te zetten. “Weet je wat ik vind? Al die labbekakken die hier in een uitkering zitten, díé moeten aan het werk,” zei hij na zijn benoeming als voorman van werkgeversvereniging VNO-NCW. “Zij kunnen ook asperges steken, in het zonnetje, met de radio aan. Wat is daar fout aan?” Het leverde hem een stortvloed aan kritiek op.

Maar hij was ook de man die in 2006-2007 als voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid ongenadig hard uit kon halen richting werkgevers die jongeren geen kans gaven. Een ijzervreter van de oude stempel, zo was zijn imago. “Ik komt uit Friesland en Friesland levert weinig diplomaten,” zei hij over zijn aanpak.

De Boer was ruim zes jaar de voorman van VNO-NCW toen hij op 21 september afscheid nam. Onder zijn leiding veranderde er veel op de arbeidsmarkt. Alleen al in zijn laatste jaar als voorzitter kwamen er een pensioenakkoord, een akkoord over topvrouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Bij zijn afscheid – dat door de coronacrisis bijna geruisloos verliep – zei hij dat hij toch spijt had van de pittige uitspraken. Het beeld ‘dat hij een rechtse bal was’ had hem parten gespeeld. Maar zijn temperament heeft hem misschien meer geholpen dan hij wist, getuige de lofzang op zijn prestaties in de vele reacties op zijn plotselinge overlijden na een hersenbloeding.

Premier Mark Rutte memoreert hem op Twitter als ‘Een dierbare vriend met een echt ondernemershart, die zich vol overgave en energie inzette voor het Nederlandse bedrijfsleven.’ Samen met Rutte pleitte De Boer voor de afschaffing van de dividendbelasting om de hoofdkantoren van multinationals voor Nederland te behouden. Na het vertrek van Unilever naar Londen ging de coalitie voor de afschaffing liggen, maar De Boer bleef voorstander.

Sociaal bewogen

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), omschrijft hem als een ruwe bolster met een blanke pit: “Hij was een sociaal bewogen man, misschien wel meer dan zichtbaar was. Hij heeft in de SER ook altijd veel aandacht gehad voor de meer sociale onderwerpen als kinderarmoede, sociale werkvoorzieningen, ontwikkelingssamenwerking voor kinderen, vrouwen naar de top en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een polderaar tegen wil en dank.”

Ook de vakbeweging roemt De Boer. “Open, eerlijk en betrouwbaar,” zegt FNV-voorman Han Busker. “De Boer was een stevige onderhandelaar die soms ook ongenuanceerde uitspraken kon doen, waardoor hij onderhandelingen op scherp zette. Maar dat paste bij zijn karakter.”

In zijn afscheidsinterview met het AD zei De Boer in augustus op een vraag over zijn erfenis: “Ik denk dat ik de geschiedenis inga als de werkgeversvoorzitter die de meeste akkoorden heeft gesloten met de vak­beweging. Het pen­sioenakkoord, de industriële strategie voor het klimaatakkoord, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Waar ik heel trots op ben, is het gezamenlijke verhaal met toenmalig FNV-voorzitter Ton Heerts over de sociale werkvoorziening. Het akkoord over meer vrouwen en diversiteit in de top van het bedrijfsleven.”

Meer over