Nieuws

Tata belooft drastische vermindering overlast

Tata Steel kondigt ruim 25 maatregelen aan om de overlast voor de omgeving te beperken. Sinds de grafietregens staat het staalbedrijf onder grote druk.

Bart van Zoelen
De hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Beeld anp
De hoogovens van Tata Steel in IJmuiden.Beeld anp

Tata Steel heeft vanmorgen maatregelen aangekondigd om de hinder door stof, geluid, geur en licht terug te dringen. Tot 2030 steekt het staalbedrijf daar meer dan 100 miljoen euro in. Dan gaat het bijvoorbeeld om afzuigers, geluiddempers en elektronische neuzen om de geuroverlast in kaart te brengen. Elk jaar belooft Tata de voortgang te publiceren, ook omdat nog niet duidelijk is welke maatregelen nodig zijn. “We weten nog niet van alle vormen van overlast wat de bron is,” zegt directeur Hans van den Berg.

Tata Steel staat onder grote druk sinds het naburige dorp Wijk aan Zee afgelopen jaar tientallen keren een stofwolk te verwerken kreeg. Deze week bleek uit een rapport van RIVM dat de ‘grafietregens’ zware metalen bevatten met een voor jonge kinderen ‘ongewenste’ hoeveelheid van de metalen lood, mangaan en vanadium.

‘Weinig ambitie’

Het staalbedrijf startte al eerder de bouw van een fabriekshal rondom het op het terrein van Tata Steel gevestigde bedrijf Harsco, dat de bron is van de stofwolken. Die komen in de lucht als slakken –een restproduct uit de staalproductie– uit ketels worden gekiept. De hal zal volgend voorjaar klaar zijn. Verder worden slakken voortaan eerst afgekoeld en in kleinere hoeveelheden verwerkt.

Volgens Van den Berg is de afgelopen twee maanden geen grafietregen meer geweest. Tot de bouw van de hal kan Tata echter niet uitsluiten dat een nieuwe stofwolk volgt. De conclusie van het RIVM dat het stof riskant is voor spelende kinderen heeft het staalbedrijf ‘verrast’.

Vanavond presenteert Tata Steel de plannen ook in Wijk aan Zee. Van den Berg verwacht dat de bewoners ‘hun zorgen intensief zullen uiten’. De Dorpsraad zei vanmorgen al dat Tata Steel ‘weinig ambitie’ toont. “Tata stoot willens en wetens al jarenlang zware metalen uit waardoor onze kinderen hersenschade en andere lichamelijke problemen kunnen oplopen,” aldus de Dorpsraad. “Dat noemt het bedrijf overlast. Wij noemen dat onverantwoord ondernemen.”

Milieuplan

Ook voor het provinciebestuur van Noord-Holland is het verbeteringsplan nog maar een begin. Gedeputeerde Adnan Tekin verwacht dat Tata nu ook snel een milieuplan opstelt ‘met concrete maatregelen die aansluiten bij onze omgevingsvisie en verscherpte leefbaarheidsnormen die we gaan hanteren’. “Ik mis wel concreetheid en handelingsperspectief.”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) zei gisteren dat eerder onderzoek had moeten worden gedaan naar de grafietregens. De dwangsommen van de provincie hebben ‘enig effect’ gehad, maar waren volgens haar niet effectief genoeg. De dwangsommen kunnen nog hoger worden, zei de staatssecretaris al.

Meer over