Stof in Wijk aan Zee is zwaarder vervuild

Bewoners van Wijk aan Zee zijn hoogst bezorgd na nieuwe metingen van stof dat in juni neerdaalde op het dorp. Wijk aan Zee ligt onder de rook van de fabriek van Tata Steel.

Bart Van Zoelen
null Beeld Rob Engelaar
Beeld Rob Engelaar

In ‘veegmonsters’ werd net als vorig jaar nogal wat lood teruggevonden. Verder blijkt de hoeveelheid van de zogeheten PAK’s, kankerverwekkende stoffen, verviervoudigd ten opzichte van metingen van vorig jaar.

Vorig jaar werden lood en PAK’s door het RIVM bestempeld als ‘zeer zorgwekkende stoffen’. RIVM noemde toen vooral de hoeveelheid zware metalen ongewenst. Over PAK’s was het oordeel dat het risico door de lage dosis verwaarloosbaar was.

Het onderzoek stond toen in het teken van de ‘grafietregens’, een glinsterende stof die werd uitgestoten door een bedrijf op het terrein van Tata Steel. Door de voltooiing van een fabriekshal, afgelopen voorjaar, behoren de grafietregens tot het verleden.

Dat in het dorp nog altijd deeltjes van schadelijke stoffen neerkomen, maakt de inwoners zeer ongerust. “We hadden gehoopt dat het zou werken,” zegt Mirjam Gosen van de dorpsraad over de hal. De provincie moet ingrijpen, vindt de dorpsraad. “De emissies moeten omlaag.” Het beangstigt Wijk aan Zee bovendien dat het zelf moet aandringen op onderzoek als een grote stofwolk over het dorp trekt, zoals eind juni, toen deze metingen werden gedaan. “De belangen zijn groot.”

Volgens de provincie wijken de gemeten waarden niet opvallend af van die van vorig jaar. RIVM doet dit jaar nog een grondig onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid.

‘Lichte afname’

Volgens de provincie kunnen uit de monsters op dit moment ‘nog geen gefundeerde conclusies’ worden getrokken. “Er bestaan helaas geen normen voor depositie van stof, wel voor uitstoot en luchtkwaliteit,” zegt een woordvoerder van gedeputeerde Jeroen Olthof. “We zien in de veegmonsters van 24 juni 2020 op een paar plekken een toename van PAK’s in vergelijking met eerder genomen monsters. Uit ons luchtmeetnet blijkt deze toename van PAK’s niet, daar is zelfs een lichte afname te zien.”

De provincie benadrukt ook graag dat de luchtverontreiniging op de lange termijn afneemt en voldoet aan de Europese normen. “Dat zegt helaas niets over de ervaren overlast.”

Volgens Tata Steel geeft de beoordeling van effecten op basis van één veegmonster geen volledig beeld. Daarvoor is het wachten op een groot gezondheidsonderzoek in de IJmond dat later dit jaar afgerond zou worden. “Tata Steel omarmt dit onderzoek.”

Meer over