Analyse

Steeds meer ‘coronabedden’ bezet door vijftigers en zestigers

Het jongere deel van de samenleving krijgt de komende tijd meer en meer vrijheden, maar de vraag is het of het die al niet nam. Het is juist deze groep die in toenemende mate de ziekenhuisbedden bezet houdt.

Sander van Mersbergen
Medewerkers van de ambulancepost van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Beeld ANP
Medewerkers van de ambulancepost van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg.Beeld ANP

In april was bijna 55 procent van de coronapatiënten een 70-minner. In maart was dat nog maar 45 procent.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers uit de dagelijkse rapporten van het RIVM, waarin veel details terug te vinden zijn over de bijna 11.000 coronapatiënten die in maart en april in het ziekenhuis terecht kwamen. Vooral het aantal opnames van mensen tussen 50 en 65 jaar oud steeg relatief hard: ruim 30 procent van de patiënten kwam in april uit die leeftijdsgroep. In maart was dat nog maar 24 procent.

De cijfers over de ziekenhuisopnamen geven volgens experts een betrouwbaar en volledig beeld van de actuele situatie rondom het virus. Dit in tegenstelling tot de cijfers over het aantal besmettingen (dat te laag is omdat lang niet alle verdachte gevallen getest worden) en over het aantal overlijdens (dat te laag is omdat veel dodelijke slachtoffers buiten het ziekenhuis niet getest worden en dus niet meegeteld worden).

Gedrag

Maar waarom daalt het aantal oudere patiënten in de ziekenhuizen? Een mogelijke oorzaak zit in het gedrag van de bevolking, oppert arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia ziekenhuis in Breda. “Misschien hebben jongeren meer interactie en is er daardoor meer verspreiding?” Dat vraagteken plaatst Kluytmans niet voor niets, zegt hij er meteen bij. “Deze observatie heeft vele mogelijke oorzaken.”

Toch houden ouderen, van wie het overgrote merendeel zelfstandig woont, zich strikter aan de coronaregels dan jongeren, mogelijk uit angst voor de gevolgen van een besmetting. Uit onderzoek van bureau Newcom onder 5000 Nederlanders bleek onlangs dat 91 procent van de 75-plussers zich aan de regels houdt. In de leeftijdsgroep 16 tot 24 was dat 70 procent.

Zwaarder

Er is volgens specialisten nóg een reden voor het lagere aantal ouderen aan te wijzen. De verhalen vanuit het ziekenhuis leiden er mogelijk toe dat senioren ervoor kiezen hun ziekbed thuis te doorstaan. “Ik kan me voorstellen dat er veel gerichter gekozen wordt, nu we meer zicht hebben op covid-19,” zegt Peter van der Voort, intensivist in Groningen. “Door de patiënt zelf, door verpleegartsen. In het ziekenhuis zijn we in elk geval geen ander beleid gaan voeren.”

Meer dan voorheen is er nu kennis over het ziektebeeld, stelt Hans Kuijsten, hoofd medische zorg op de intensive care in Tilburg. “We kennen nu ook de effecten van onze behandeling beter. Die is zwaarder dan vooraf ingeschat. Dit maakt dat de haalbaarheid voor bepaalde mensen moeilijker ligt, en de lat dus hoger.”

Leidraad

Huisartsen spelen hier op in. Sinds eind maart is een nieuwe leidraad in gebruik om te bepalen of oudere patiënten nog wel naar het ziekenhuis moeten gaan. Daarin krijgen huisartsen onder meer het advies om de voor- en nadelen van een opname met de patiënt te bespreken. In De Volkskrant gaf een van de opstellers drie weken geleden aan dat de leidraad ‘een eerste effect’ leek te hebben. Toen tekende het lagere aantal ziekenhuisopnames bij ouderen zich al voorzichtig af.

Toch vindt Jako Burgers, woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap, dat het effect van het nieuwe beleid niet moet worden overdreven. “Dit soort gesprekken hadden we in Nederland altijd al wel met patiënten. Er is nu alleen wat extra aandacht aan gegeven. Het kan bijgedragen hebben, maar ik vraag me af of het effect groot is.”

Het Consortium Onderzoek Huisartsengeneeskunde publiceert sinds een aantal weken gegevens over oudere coronapatiënten die thuis verzorgd worden. Huisartsen houden ook bij waarom zorg niet in het ziekenhuis plaatsvindt. In ruim de helft gevallen gebeurt dat op verzoek van de patiënt, blijkt uit de cijfers. Niet bekend is of dat percentage in de loop van de coronacrisis hoger is geworden.

Het aantal opnamen vanwege corona daalt overigens al ruim vijf weken, na een piek eind maart. Toen weden dagelijks ruim 500 mensen opgenomen, nu schommelt dat aantal tussen de 50 en 100. Van de 594 patiënten onder de zeventig die tot nu toe zijn overleden, hadden minstens 416 een onderliggende aandoening.

Meer over