Snel boostershot na Janssen? Volgende week spoedadvies van Gezondheidsraad

Nederlanders die ingeënt zijn met het Janssenvaccin komen mogelijk snel in aanmerking voor een extra boosterprik. Het demissionaire kabinet wil een spoedadvies hierover van de Gezondheidsraad. Dat komt volgende week.

Niels Klaassen en Marcia Nieuwenhuis
null Beeld Getty Images
Beeld Getty Images

In Nederland zijn ruim 840.000 mensen ingeënt met het Janssenvaccin. Voordeel: één prik is genoeg. Maar verschillende onderzoeken tonen een versnelde afname van de bescherming tegen besmetting met het coronavirus aan.

Daarom vraagt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Gezondheidsraad of deze groep nu net zo snel een oppepprik moet krijgen als de oudste ouderen. Die komen vanaf december − of iets eerder − aan de beurt. “Moeten we Janssen toch toevoegen aan de groep die we het eerste boosteren, dat wil ik weten,” zei De Jonge woensdag na coronaoverleg op het Binnenhof. “We bespreken ook of we sneller kunnen beginnen met de boosterprikken dan december, daarover spreek ik met de GGD’s.”

Vorige week dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad om uit voorzorg alle 60-plussers, een groep van ongeveer 4,5 miljoen mensen, een booster te geven. “We moeten niet onderschatten wat dit betekent,” verklaarde De Jonge daarover. Vooral het proces wat voorafgaat aan het zetten van een prik vergt volgens hem ‘veel tijd’. “De GGD’s konden nog geen mensen extra aannemen bijvoorbeeld voor een klus die er nog niet is. Dat zijn ze nu aan het doen.”

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) zelf geven aan de nodige voorbereidingen getroffen te hebben voor de boosterprikken. “We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang,” aldus een woordvoerder van de koepelorganisatie GGD Ghor. “Denk daarbij niet alleen aan prikkers, maar ook aan de mensen die je ontvangen in de prikstraat en je gegevens controleren. Een deel van dat personeel is nog in dienst, maar er moeten ook nieuwe mensen worden aangenomen.”

Niet ‘treuzelen’

Bij experts, in ziekenhuizen en in het parlement klinkt felle kritiek op het tempo van de extra prikronde. Ze vinden dat er niet mee moet worden ‘getreuzeld’. Diverse gezondheidsdiensten geven ook aan dat ze ‘morgen’ kunnen beginnen als het moet.

Maar De Jonge wil ook zorgvuldig zijn: “GGD-personeel is nu ook bezig met prikken in de wijk, hebben belangrijk werk. Je kunt dan niet zomaar even op één plek ergens beginnen. Maar we zijn in gesprek. Belangrijk is ook om te vermelden dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog erg goed is. We willen de daadwerkelijke afname van bescherming voor zijn. Bij de oudste ouderen zien we die enigszins, daarom beginnen we bij hen.”

De Jonge is ‘bezorgd’ over landen die extra eisen stellen aan de coronapas, zoals Frankrijk en Oostenrijk. Oostenrijk vindt één Janssenprik niet meer genoeg voor de coronapas.

Afname antistoffen

Bloedbank Sanquin ziet in de monsters dat de antistoffen die worden aangetroffen in het bloed van donoren het sterkst daalt onder mensen van 60 tot 64 jaar oud. Dat is precies de doelgroep die is gevaccineerd met AstraZeneca. Ook naar deze groep is volgens De Jonge meer onderzoek nodig. Toch zal dat in de praktijk volgens hem niet leiden tot ander boosterbeleid omdat de mensen die dit vaccin hebben gekregen vanwege hun leeftijd vaak sowieso in aanmerking komen voor een booster.

Ouderen en mensen die in de zorg werken, zijn als eersten aan de beurt om een extra coronaprik te krijgen. Die moet hun afweer tegen het coronavirus versterken. Het kabinet besloot eerder dat dit op 6 december zou beginnen, maar dat wordt misschien vervroegd omdat het aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen de laatste weken snel stijgt. Daarover wordt vrijdag meer bekend bij de persconferentie.

De mensen om wie het gaat, moeten een uitnodiging hiervoor krijgen, zoals ook bij de eerste prikken. Die brief komt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij de boosterprik krijgen de mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna, ook als ze eerder een ander middel hadden gekregen. Tussen de tweede prik en de boosterprik moet enkele maanden tijd zitten. Als de tweede prik korter geleden was, komt die persoon nog niet in aanmerking.

Griepprik

Bovendien moet er twee weken zitten tussen de boosterprik en de griepprik, die in deze maanden wordt gegeven.In totaal zijn er ongeveer 837.000 ouderen die een boosterprik zouden kunnen krijgen. Daarnaast komen ongeveer 700.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de extra inenting, maar zij worden vooralsnog op eigen locaties gevaccineerd, dus buiten de GGD om.

Meer over