PlusNieuws

Shell presenteert groene plannen, milieubeweging is sceptisch

Powering Progress heet de stevige milieuambitie van Shell. In 2050 moet de uitstoot van CO2 naar nul worden teruggebracht. De milieubeweging reageert sceptisch op de plannen.

Peet Vogels
null Beeld NurPhoto via Getty Images
Beeld NurPhoto via Getty Images

De plannen die Shell gisteren bekendmaakte, zijn een flinke aanscherping van de eerdere ambities. Tot voor kort had Shell de doelstelling om in 2050 65 procent minder CO2 uit te stoten. Maar meer actie is nodig. “Volgens sommige prognoses groeit de wereldbevolking tot 11 miljard mensen eind deze eeuw. En die mensen hebben een grotere energiebehoefte dan nu,” schetste Shell-topman Ben van Beurden het probleem. Tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot naar nul om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te beperken.

Hoe vormt Shell – dat jaarlijks voor miljarden aan olie en gas oppompt en verkoopt – zich om tot leverancier van groene energie? In ieder geval niet door te stoppen met oppompen van olie. “De productie wordt wel minder,” zei Van Beurden. “Jaarlijks zullen we 1 tot 2 procent minder olie oppompen.” Bij gas wil Shell de productie opvoeren. Dat past prima bij het duurzaamheidsstreven van Shell meent de topman. “Gas vervangt bijvoorbeeld kolen, die veel meer CO2 uitstoten.”

Olie en gas zullen ook nog lang nodig zijn, volgens Shell. Voor sectoren als lucht- en scheepvaart zijn er simpelweg nog onvoldoende alternatieven voor de huidige brandstoffen. Daarnaast is het ook een financieel verhaal, benadrukt financieel directeur Jessica Uhl. “Olie en gas leveren inkomsten op die we gebruiken om uit te breiden in de duurzame energievoorzieningen.” Een ander deel van de opbrengst wordt gebruikt om schulden af te lossen en het dividend te verhogen. Want Shell wil niet dat de groene ambities ten koste gaan van het rendement voor de aandeelhouders.

Opvangen en opslaan

Om toch CO2-neutraal te zijn in 2050 moet Shell gaan compenseren voor de CO2-uitstoot van de olie en gas die ze verkopen. Dat wil het bedrijf op twee manieren doen. Ten eerste CO2 opvangen en opslaan, het zogenoemde carbon capture and storage (ccs). Daarbij wordt CO2 opgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden. Shell claimt dat het voorop loopt bij de ontwikkeling van deze techniek.

De andere manier om te compenseren, is door nieuwe bossen aan te planten, of anderszins natuur te creëren. De bomen die worden geplant nemen CO2 op. De milieubeweging is kritisch op deze punten. “Om de CO2-uitstoot te compenseren moet Shell elk jaar een bos ter grootte van Nederland planten,” zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie. “Shell geeft niet aan waar ze die bomen dan willen planten en hoe ze dat gaan betalen.”

De milieuorganisatie ziet ccs ook niet als een alternatief. “De grootste ccs-installatie staat nu in Canada. En Shell heeft er nog twee in voorbereiding. Maar ze moeten zestien extra ccs-installaties bouwen om aan de doelstelling te voldoen. En wederom wordt niet aangegeven hoe dat betaald gaat worden,” aldus Pols.

De Brits-Nederlandse multinational wil juist voorkomen dat er CO2 wordt uitgestoten. Shell wil volop investeren in hernieuwbare energie. Zelf denkt het bedrijf de investeringen in duurzaamheid van 1 tot 2 miljard dollar nu te verhogen naar 5 tot 6 miljard dollar.

Van Beurden gaf al een paar voorbeelden van investeringen. Zo doet Shell mee met de bouw van een windpark op de Noordzee en bouwt het in Rotterdam een installatie om waterstof te maken. Voor die productie wil Shell de stroom van het windpark op zee gebruiken. Dan is de waterstof CO2-neutraal.

De waterstof kan weer dienen als groene brandstof voor transport of bijvoorbeeld als vervanging van aardgas. Ook kan er opnieuw groene elektriciteit mee worden opgewekt.

Juist in de elektriciteit zit de grootste groei, verwacht Shell. “Het elektriciteitsgebruik gaat verdrievoudigen,” verwacht Van Beurden. Zo heeft Shell de ambitie om het aantal laadpalen voor elektrische auto’s te verhogen van 60.000 nu naar 500.000.

Meer een handelaar

De kritiek op Shell is dat het wel mooie milieuplannen presenteert, maar niet het geld erbij legt om ze te realiseren. Zo gaan de investeringen van Shell maar voor 20 procent naar hernieuwbare energie, zegt Milieudefensie.

Van Beurden benadrukte dat Shell altijd meer een handelaar in energie is geweest dan een producent. “Een derde van de olie en gas die we verkopen komt van eigen productie. De rest kopen we in.”

Datzelfde moet ook voor de hernieuwbare energie gaan gelden. “We willen de elektronen, niet de hardware.” Het bezit van windparken en zonneweides laat Shell aan anderen over, het bedrijf concentreert zich op de in- en verkoop van de energie. En daar zijn minder investeringen voor nodig.

Van Beurden wees erop dat Shell met de handel en verkoop van producten succesvol is. “Een op de negen machines in de wereld gebruikt Shell-smeermiddelen. Dat wordt een op acht. En we bedienen nu dagelijks 30 miljoen klanten, dat worden er 40 miljoen in 2025. In 2030 willen we 650 terawatt energie verkopen. Dat is de hoeveelheid die heel Duitsland in een jaar verbruikt.”

Op de beurs maakten de milieuplannen van Shell weinig indruk. Het aandeel stond de hele dag licht in de min. Toch is er tevredenheid bij beleggers. Robeco en de Church of England riepen Shell eerder op tot een meer duurzame koers. Beide beleggers lieten weten dat ze heel tevreden zijn met de nieuwe koers van het bedrijf.

Meer over