Plus

Shell breidt laadpalen snel uit, maar verdere vergroening pas op langere termijn

Shell versnelt de omslag naar schone energie, maar met mate. Het olie- en gasconcern denkt pas voorbij 2030 de uitstoot van broeikasgassen ver terug te dringen.

Bart van Zoelen
null Beeld ANP Pers Support
Beeld ANP Pers Support

Dat blijkt uit de strategie die Shell donderdag heeft ontvouwd. Shell breidt het aantal laadpalen voor elektrische auto’s snel uit van 60.000 nu naar een half miljoen in 2025, maar pas in de jaren dertig van deze eeuw denkt Shell echt mee te tellen als het gaat om de opwek van duurzame energie.

Dat is ook terug te zien in de investeringen die voorlopig nog vooral naar fossiele brandstoffen blijven gaan. Zo steekt Shell straks 2 tot 3 miljard per jaar in hernieuwbare energie, maar nog altijd 12 miljard in olie- en gaswinning en 5 miljard in chemie.

Shell spreekt zelf van ‘een rigoureuze benadering’ om de CO2-uitstoot terug te dringen en herhaalt de verwachting dat 2019 het jaar zal zijn waarin de olieproductie wereldwijd tot een piek is gekomen. Daarmee is Shell in korte tijd veel minder optimistisch geworden over het toekomstperspectief voor fossiele brandstoffen. Nog maar vier jaar geleden zei Shelltopman Ben van Beurden dat dit historische hoogtepunt in de oliemarkt nog minstens tien jaar op zich zou laten wachten.

Vanaf nu zal er elk jaar 1 tot 2 procent minder olie worden gewonnen, verwacht Shell. Maar voorlopig ziet Shell dit nog steeds als een voorname bron van inkomsten, waaruit het bedrijf op de lange termijn dan weer kan putten voor de investeringen in duurzame energie. De winning van aardgas ziet Shell de komende jaren nog stijgen.

Biobrandstoffen

Tot 2030 wil Shell de CO2-uitstoot van zijn producten met 20 procent terugdringen. Pas daarna wordt een hoger tempo ingezet om al vijf jaar later op 45 procent te komen. Hierbij ziet Shell een belangrijke rol weggelegd voor het afvangen en ondergronds opslaan van CO2, biobrandstoffen, waterstof en natuurlijke oplossingen zoals het planten en beschermen van bossen waarmee klanten hun CO2-uitstoot kunnen compenseren.

Shell zegt in 2050 CO2-neutraal te willen zijn, maar volgens de nieuwe strategie is het daarvoor niet nodig om zelf vol in te zetten op de opwek van groene stroom en andere duurzame energie. Shell ziet voor zichzelf meer een rol weggelegd als verkoper van deze energie. De opwek ervan en het investeren in bijvoorbeeld windparken laat Shell graag aan andere bedrijven over.

Volgens dezelfde gedachtegang ziet Shell het niet als zijn taak om een hyperefficiënte elektrolyser te ontwikkelen, een fabriek die waterstof maakt uit water en groene stroom. In plaats daarvan zorgt Shell er liever voor dat de waterstof zijn weg vindt naar afnemers die daarmee hun energieverbruik kunnen verduurzamen. Het tempo waarmee de omslag naar duurzame energie verloopt, wil Van Beurden dan ook nadrukkelijk overlaten aan de samenleving.

De milieubeweging is kritisch op de nieuwe strategie van Shell. Het roer gaat niet echt om, concludeert Milieudefensie dat met Shell in een rechtszaak verwikkeld is om het olie- en gasconcern tot een snellere verduurzaming te dwingen. De milieuorganisatie mist harde doelen om daadwerkelijk minder CO2 uit te stoten. Bij de rechter heeft Milieudefensie 45 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 geëist.

De keuze om klanten de mogelijkheid te bieden hun CO2-uitstoot te compenseren schiet volgens Milieudefensie om nog een andere reden tekort. Volgens directeur Donald Pols zou het veel hogere investeringen in CO2-opslag vergen dan de bedragen die Shell hiervoor uittrekt.

Shell is hard geraakt door de coronacrisis. De pandemie drukte wereldwijd de behoefte aan auto- en vliegverkeer. Eind vorig jaar kondigde Shell al aan 7000 tot 9000 banen te schrappen, 8 tot 10 procent van het totaal.

Meer over