SCP: scheiding van schoolniveaus leidt tot grotere sociale afstand

Door leerlingen van het vmbo, havo en vwo op verschillende locaties les te geven, komen ze minder snel met elkaar in contact. Dat kan leiden tot grote afstand tussen groepen in de samenleving.

Het Parool
null Beeld Dingena Mol
Beeld Dingena Mol

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

Nu de open dagen van het voortgezet onderwijs voor de deur staan, wijst het SCP op het belang van ‘samen naar school gaan’. Veel scholen zullen vanwege de coronamaatregelen alleen online te bezoeken zijn, waardoor de kans groter is dat ouders vooral voor scholen kiezen waarmee ze al bekend zijn.

En dat is problematisch, want gescheiden scholen zorgen ervoor dat leerlingen met verschillende achtergronden minder met elkaar in aanraking komen. Het maakt dat ‘het leren omgaan met ‘de ander’ niet op school gebeurt.

Vooral in grote steden gaan leerlingen naar een verschillend gebouw om onderwijs te volgen. Zo bleek vorig jaar dat de helft van de scholieren in Amsterdam hoogopgeleide ouders heeft. Deze leerlingen zoeken elkaar op en dat betekent meer elitescholen, was toen de boodschap.

Sociale afstand

De grootste scheiding ontstaat dan ook tussen vmbo- en vwo-leerlingen. En aangezien er samenhang bestaat tussen onderwijsniveau en andere kenmerken, zoals het inkomen en opleidingsniveau van de ouders of het wel of niet hebben van een migratieachtergrond, wordt de sociale afstand tussen deze groepen zo nog eens extra bevorderd.

Volgens het SCP heeft het voorgezet onderwijs de taak heeft om te zorgen dat leerlingen goed met elkaar samen leren leven in ‘een complexe en diverse samenleving’. Schoolbesturen in met name de grotere steden zouden daarom aan moeten sturen op breder onderwijs. Alleen zo wordt de kans dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten groter.

Meer over