Nieuws

Schiphol onderzoekt vernevelaars tegen ultrafijnstof

Schiphol gaat onderzoeken of met vernevelaars het ultrafijnstofgehalte in de lucht rond het vliegveld kan worden teruggedrongen.

null Beeld Hollandse Hoogte / Bart Eijgenhuijsen
Beeld Hollandse Hoogte / Bart Eijgenhuijsen

De concentratie ultrafijnstof is rond de luchthaven stukken hoger dan elders, bleek twee zomers geleden uit een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vliegtuigmotoren spuwen grote hoeveelheden van deze allerkleinste stofdeeltjes uit. Kinderen met luchtwegaandoeningen in de omgeving van Schiphol hebben meer last van kortademigheid en gebruiken meer medicijnen dan elders in Nederland.

Met vernevelaars die het rondgestrooide vocht meteen ioniseren kunnen deze kunnen de ultrakleine stofdeeltjes worden afgevangen, is de gedachte. De verwachting dat dit kan werken ontleent de luchthaven aan de bouwsector waar dit soort vernevelaars al worden toegepast om stof in de lucht af te vangen. De nevel hecht zich aan rondzwevende stofdeeltjes die daardoor zo zwaar worden dat ze op de grond terecht komen.

Carolijn Schoofs, hoofd innovatie van Schiphol, hoopt de concentratie ultrafijnstof met de vernevelaars minstens 15 procent terug te kunnen dringen. Of dat lukt moet blijken uit onderzoek dat Schiphol komend jaar gaat doen met de Wageningen Universiteit en lucht- en ruimtevaartlaboratorium NLR.

Daarmee is meteen duidelijk dat het geen oplossing is voor de korte termijn. Het onderzoek zal tot begin volgend jaar duren waarna Schiphol in de jaren die volgen pas toekomt aan het toepassen en opschalen van deze techniek, als deze tenminste bruikbaar blijkt te zijn.

De vernevelaars zouden dus vooral direct rond de start- en landingsbanen effect hebben. Daar wordt immers het grootste deel van de ultrafijnstof uitgestoten, zegt Schoofs.

Warmdraaien

Uit het RIVM-onderzoek is gebleken dat zelfs op 15 kilometer van Schiphol duidelijk meer ultrafijnstof in de lucht zit, al is de impact in woonwijken op kleinere afstand veel groter. Of de techniek ook op grotere afstand van de luchthaven soelaas biedt, moet nog worden onderzocht.

Vakbond FNV is kritisch. Namens het personeel wordt al jaren aandacht gevraagd voor de gevaren van ultrafijnstof dat vrijkomt bij het warmdraaien van de vliegtuigen aan de gate. “Daar zijn mensen vijf dagen in de week acht uur lang aan het werk met hun neus in de uitlaatgassen van vliegtuigen,” zegt Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol. Hij verwijst naar Kopenhagen waar de vliegtuigen warmdraaien nadat ze eerst met elektrische sleepvoertuigen zijn weggetrokken van de gate.

Grotere deeltjes

Schiphol zegt wel de luchtvervuiling terug te dringen door los van de vliegtuigen alles te elektrificeren, maar volgens de vakbond zou de luchthaven zich eerst moeten richten op de straalmotoren. “Dieselmotoren en sleepvoertuigen elektrisch maken is een goede stap, maar dan gaat het om fijnstof, grotere deeltjes die minder diep de longen in gaan.”

FNV is cynisch over de vernevelaars. “Schiphol doet weer een experiment. Niet om tot een oplossing te komen, maar om vervelende wetgeving te voorkomen,” zegt Van Doesburg. “Ze maken goede sier om beleidsmakers zand in de ogen te strooien, maar er verandert niets.”

Meer over