Rekening kinderopvang stijgt in 2022, vooral lage inkomens voelen de pijn

Ouders moeten in 2022 voor de kinderopvang, afhankelijk van hun situatie, vele tientjes tot honderden euro’s extra betalen. Dat blijkt uit berekeningen die de sector heeft laten maken. Vooral mensen met een kleine portemonnee zullen de stijgende tarieven voelen.

Edwin van der Aa
Ouders krijgen naar verwachting te maken met tarieven die hoger zijn dan de maximale vergoeding door de overheid. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP XTRA
Ouders krijgen naar verwachting te maken met tarieven die hoger zijn dan de maximale vergoeding door de overheid.Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

In de nieuwste prognose zien kinderopvangorganisaties komend jaar een kostenstijging van 2,3 tot 2,9 procent, voornamelijk door hogere loonkosten. Ondertussen zal het maximumtarief, waarover ouders - afhankelijk van hun inkomen - een bepaald percentage van hun rekening via de kinderopvangtoeslag terugkrijgen, in 2022 slechts stijgen met ongeveer 0,5 procent.

De hogere kosten komen in eerste instantie voor rekening van de kinderopvangorganisaties. Die zullen proberen deze strop niet helemaal door te rekenen aan de ouders, bijvoorbeeld door in te teren op hun eigen vermogen. Maar de rek is er inmiddels uit, melden ze. Voor komend jaar is het gat zó groot dat ouders naar verwachting te maken krijgen met tarieven die hoger zijn dan de maximale vergoeding door de overheid.

Wat betekent dat concreet voor de ouders? Een simpel rekenvoorbeeld: in 2022 zal het maximale uurtarief van de overheid 8,50 euro bedragen. Als de kinderopvang dit jaar nog 8,40 per uur rekende, maar daar 2,5 procent bijrekent door hogere kosten, dan komt het tarief straks uit op 8,61 euro. Dit betekent dat de ouders dus zelf netto 0,11 cent per uur extra moeten betalen.

Uit eigen zak betalen

Deze extra bijdrage zal verschillen per geval en per kinderopvang. Maar in dit voorbeeld van ouders met twee kinderen die drie dagen per week dagopvang genieten, komt het extra bedrag neer op 29 euro per maand. Dat is bijna 350 euro per jaar. Dit moeten ook mensen met een laag inkomen volledig zelf betalen, terwijl zij normaal via de kinderopvangtoeslag ruim 90 procent van de kosten terugkrijgen.

De brancheclubs in de kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, roepen het kabinet daarom op een realistische stijging van het maximale overheidstarief door te voeren. Voorzitter Loes Ypma (BMK): “Maatschappelijke kinderopvangorganisaties maken zich zorgen omdat de kinderopvang in 2022 duurder wordt, vooral voor kinderen van ouders met lagere en middeninkomens. Dit staat haaks op de wens van meer toegankelijkheid van vrijwel alle politieke partijen.”

Ypma adviseert het kabinet met klem het maximale uurtarief van de overheid met 3,5 procent te verhogen in plaats van 0,5 procent. Zo’n ingreep zou volgens haar 114 miljoen euro kosten.

Uit de pas

Volgens directeur Emmeline Bijlsma (BK) is het gat dit jaar wel heel groot, maar speelt dit probleem al jaren. “We willen allemaal kinderopvang van goede kwaliteit, maar de overheid is niet van plan dat te vergoeden. Daardoor loopt het maximale toeslagentarief steeds verder uit de pas met de echte tarieven.”

Daarnaast heeft de overheid volgens Bijlsma voor 2022 aangekondigd dat ouders ook voor de buitenschoolse opvang aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent. Dit lijkt gunstig, maar de structurele extra uitgaven hiervoor (20 miljoen euro) worden gezocht bínnen de kinderopvangtoeslag.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat de maximale uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag elk jaar worden aangepast op de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling. Momenteel liggen er geen kabinetsplannen voor een verdere verhoging. “Wel is het belangrijk dat kinderopvang voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijft. Daarom neemt het ministerie komend jaar – net als afgelopen jaar – geen kostenverhogende maatregelen.”

Ook houdt Sociale Zaken de ontwikkeling van de uurprijzen, die kinderopvangorganisaties hanteren, in de gaten. Daarbij maakt het kabinet sinds 2019 jaarlijks 248 miljoen euro vrij om de kinderopvangtoeslag te verhogen en de toegankelijkheid te vergroten.

FNV: hoge werkdruk bij kinderopvangmedewerkers

Negen op de tien kinderopvangmedewerkers (92 procent) ervaren een hoge werkdruk. Dat zegt FNV Zorg & Welzijn. “Te weinig collega’s en te veel kinderen op een groep zijn volgens een overgrote meerderheid de belangrijkste veroorzakers van de werkdruk,” stelt de bond na een onderzoek onder bijna 5500 medewerkers. “Daarnaast spelen de hoeveelheid administratief werk en niet-groepsgebonden werkzaamheden een grote rol.”

De situatie gaat volgens de onderzoeksresultaten ten koste van de aandacht voor en de educatieve en sociale ontwikkeling van de kinderen. “Ook maken oververmoeide medewerkers sneller fouten.” Het type opvang maakt niet uit. “Zowel in de dagopvang, buitenschoolse opvang, voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang zijn de ervaringen vergelijkbaar.”

De FNV gaat de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengen van werkgevers, toezichthouders en vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer over