Reclassering gaat gevaarlijke criminelen weigeren

Reclassering Nederland voert een speciaal beveiligd regime in voor extreem geharde, onverbeterlijke en gevaarlijke verdachten en veroordeelden. In sommige gevallen vormen zij zo’n groot risico dat de reclassering besluit ze te weigeren.

Carla van der Wal
Foto ter illustratie. Beeld ANP
Foto ter illustratie.Beeld ANP

Dat is in de geschiedenis van de Reclassering Nederland nog nooit vertoond, zegt algemeen directeur Johan Bac. Het nieuwe, speciale regime wordt ingevoerd voor een groep beroepscriminelen die een groot veiligheidsrisico vormt. Hij benadrukt dat het gaat om een ‘zeer kleine groep’ van 150 cliënten onder de 70.000 waar de reclassering jaarlijks bij betrokken is.

Maar deze kleine groep wordt wel verantwoordelijk gehouden voor ernstige delicten, zoals liquidaties, die in een aantal gevallen al op zeer jonge leeftijd worden gepleegd. Het gaat om gewelddadige verdachten en veroordeelden, maar ook criminelen die zelf gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat ze op een dodenlijst staan.

“Deze verdachten en veroordeelden hebben zwaardere misdrijven op hun naam staan, maken deel uit van een criminele organisatie. En wij staan als Reclassering Nederland in de frontlinie. We stappen niet weg, we nemen onze verantwoordelijkheid, maar wel op een andere manier, met een speciaal regime voor geharde verdachten en veroordeelden,” zegt Bac.

Gevaar voor medewerkers

Normaal reclasseringstoezicht blijkt bij hen niet te werken en gevaren op te leveren voor medewerkers. Daarom werken zij bij het toezicht voortaan altijd in duo’s, vinden meldgesprekken zoveel mogelijk plaats op extra beveiligde locaties en richt het werk zich nadrukkelijker op ‘beheersing en controle’, in plaats van op begeleiding en hulp.

In uitzonderlijke gevallen wordt besloten dat begeleiding onmogelijk is. Dan wordt samen met politie, justitie en gevangeniswezen gekeken wat er moet gebeuren. Zo kan het zijn dat cliënten die eigenlijk op vrije voeten zouden moeten zijn, worden terugverwezen naar de gevangenis of langer in detentie moeten blijven. Daar kan dan wel al worden begonnen met een aangepast reclasseringstraject. “Het is de vraag wat dat oplost, maar we moeten alerter zijn op veiligheid,” aldus Bac.

Er is al langer een vergelijkbaar specialistisch team om terreurverdachten te begeleiden. De aanpak van dit ‘TER-team’ wordt nu dus breder toegepast. Ook bij extreem verwarde cliënten kan worden gekozen voor een aanpak waarbij extra veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd. Reclassering Nederland heeft een jaar gewerkt om dit regime van de grond te tillen.

Meer over