Etnisch profileren.

Rechtbank: Twentse inspecteur sloot Amsterdamse collega terecht op

Etnisch profileren.Beeld Xaviera Altena

De 56-jarige inspecteur Herbert H. die de Amsterdamse Anis Raiss zou hebben mishandeld en beroofd van zijn vrijheid op het politiebureau in Enschede, heeft volgens de rechtbank in Zwolle niets strafbaars gedaan.

Raounak Khaddari

De rechtbank oordeelde dinsdag dat de aanhouding op het politiebureau in Enschede terecht was.

De zaak werd landelijk nieuws nadat de 33-jarige Raiss, zelf voormalig agent, aangifte deed van vernieling, mishandeling en opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ook zou er sprake zijn etnisch profileren.

De strafbare feiten zouden zijn gepleegd op 27 mei 2016 toen het slachtoffer naar het politiebureau in Enschede toog om zijn minderjarige broertje te helpen bij het doen van aangifte wegens oplichting. Raiss vertelde daarover eerder in een artikel over etnisch profileren: “De baliemedewerkers weigerden met me in gesprek te gaan. Ik maakte kenbaar dat ik ook voor de Nationale Politie werk en vroeg naar de chef van dienst. Ik werd niet geloofd omdat ik er ‘niet uitzag als een agent’.”

Berisping

Het is een lang slepende zaak die pas na vier jaar voor de rechter komt. Dat heeft te maken met het eerdere handelen van het OM. Raiss deed in 2016 al aangifte waarna het OM vaststelde dat de aanhouding onrechtmatig was. Maar het OM ging niet over tot vervolging, omdat er intern maatregelen werden getroffen. H. kreeg een berisping binnen het korps.

De verdachte accepteerde de berisping niet en stapte naar de bezwaarschriftencommissie. De berisping werd ingetrokken, maar formeel gezien zou H. nog steeds onrechtmatig hebben gehandeld.

Artikel 12-procedure

De 56-jarige inspecteur wilde echter dat het OM zou vaststellen dat hij niets verkeerds heeft gedaan en startte een zogenoemde artikel 12-procedure. Daarmee worden zaken rechtstreeks aan het gerechtshof voorgelegd. Het Hof oordeelde vervolgens dat het OM toch moest overgaan tot vervolging.

Twee weken geleden oordeelde het OM na het zien van de camerabeelden en het horen van de pleidooien in de rechtbank in Zwolle dat H. zich niet schuldig heeft gemaakt aan de opgelegde strafbare feiten. Hoewel het slachtoffer nooit aangifte deed van etnisch profileren, sprak het OM zich daar toch over uit. De officier van justitie vond dat de vraag of daar sprake van was, als schaduw boven de zaak hangt. Ook etnisch profileren was volgens zowel het OM als de verdachte niet aan de orde.

Gepast geweld

Volgens het vonnis dat de voorzitter dinsdag voorlas, was de aanhouding van Raiss rechtmatig en ‘mocht de inspecteur de aangever ook opsluiten’. Omdat agenten daarbij gepast geweld mogen gebruiken als iemand zich verzet bij aanhouding, is H. ook vrijgesproken van mishandeling. Voor het derde feit, vernieling van de broek van Raiss, ontbreekt bewijs, aldus de rechtbank.

Meer over