Rapport: banken steken nog bakken met geld in fossiele energie

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen steken nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. Dit, ondanks zorgen over de impact van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat.

Het Parool
Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hadden vorig jaar 88 procent van hun beleggingen in de energiesector in kolen, olie en gas zitten. Beeld Koen Suyk/ANP
Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hadden vorig jaar 88 procent van hun beleggingen in de energiesector in kolen, olie en gas zitten.Beeld Koen Suyk/ANP

Oxfam Novib en Milieudefensie publiceren deze gegevens op basis van de Eerlijke Geldwijzer. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hadden volgens het rapport eind vorig jaar 88 procent van hun beleggingen in de energiesector in kolen, olie en gas zitten. Het gaat dan om ruim 34 miljard euro.

ING zou met ruim 9 miljard euro de grootste Nederlandse kredietverlener van de energiesector zijn in de afgelopen drie jaar. Driekwart van dat geld ging naar fossiele brandstof. ING zegt als grootste bank van Nederland ook de grootste portefeuille energieleningen te hebben. Dat zou gelden voor zowel fossiele als hernieuwbare energie. De bank heeft zich in augustus verbonden aan de klimaatdoelstelling van Parijs en zegt dat in 2025 de portefeuille aan investeringen in de olie- en gassector 12 procent kleiner zal zijn dan in 2019. “Daarmee doen we recht aan de vraag naar energie die voor een groot deel nog altijd fossiel gedreven is, én aan de klimaatdoelen van Parijs.”

Verzekeraars Allianz en Aegon hadden respectievelijk 90 procent en 93 procent van hun energiebeleggingen in fossiel zitten. Allianz wijst erop dat het steeds meer in hernieuwbare energie investeert, maar dat er nog niet genoeg duurzame projecten zijn om in te beleggen. “We beleggen meer in hernieuwbare energiebronnen dan welke andere partij dan ook in Nederland,” zegt een woordvoerder.

Niet eerlijk

Ook Aegon laat weten bezig te zijn om de transitie te maken naar hernieuwbare energie. “We realiseren ons terdege dat, ondanks onze inspanningen in de afgelopen jaren, er meer van ons wordt verwacht op het gebied van de energietransitie en klimaatbeleid,” aldus een woordvoerder. Bij de grote pensioenfondsen liggen de percentages energiebeleggingen in fossiel wat lager. Zo gaat het bij PFZW om 83 procent. Bij ABP was dat tot nu toe 86 procent, maar het grootste pensioenfonds van Nederland maakte dinsdag bekend helemaal te stoppen met het beleggen in fossiele brandstoffen. Het pensioenfonds zegt dat onder meer het meest recente rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties de aanleiding vormt voor dit besluit.

Het Verbond van Verzekeraars noemt het niet eerlijk dat de Eerlijke Geldwijzer stelt dat verzekeraars investeren in ‘overstromingen, hittegolven en bosbranden’. De brancheorganisatie meent dat verzekeraars zich juist inspannen om te vergroenen, maar dat ‘de keuzes binnen de beleggingsportefeuille mede worden bepaald door het tempo waarbinnen veranderingen in de samenleving plaatsvinden’.

Het rapport komt in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie, die in november in het Schotse Glasgow wordt gehouden. VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

De Eerlijke Geldwijzer is opgesteld door Profundo, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Opdrachtgevers zijn Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Meer over