null

PlusAchtergrond

Plotsklaps geen kunstsubsidie: ‘Verbijsterd en geschokt’

Beeld ANP XTRA

Het Amsterdamse kunstenveld telt winnaars en verliezers in het jongste advies van de Raad voor Cultuur over de basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Een greep uit de reacties.

Edo Dijksterhuis

“Ik ben verbijsterd en geschokt,” zegt Mark Timmer. Theater Frascati, waarvan hij artistiek directeur is, raakt zijn plek kwijt vanaf 2021. “Dit komt als een donderslag bij heldere hemel. Het doet geen recht aan wat wij de afgelopen vier jaar hebben gedaan: ruim dertig voorstellingen per jaar, allianties met onder andere het Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek, drie keer op rij onderdeel van het Theaterfestival. Als de minister dit advies overneemt, heeft dat verstrekkende gevolgen voor ons productiehuis.”

Ook directeur Kim Tuin van Het HEM is teleurgesteld. Nadat investeerder Amerborgh International zich terugtrok uit het culturele centrum in Zaandam heeft zij ingezet op een plaatsje in de BIS als ontwikkel­instelling. “Wij hebben deze ondersteuning en erkenning hard nodig, maar ik geef de moed niet op. Het Mondriaan Fonds is de volgende stap. Dan vissen we wel weer met velen in een kleine vijver.”

Diplomatiek

Els van der Plas, directeur van Nationale Opera & Ballet, wil niet telefonisch reageren op de boodschap dat haar organisatie een betere inhoudelijke en financiële aanvraag moet indienen voor de benodigde steun van ruim 32 miljoen euro. In een schriftelijke reactie stelt een woordvoerder diplomatiek dat de raad de nodige aanvullingen vraagt en dat de organisatie in een nadere subsidieaanvraag ‘graag terugkomt op diverse constructieve suggesties van de Raad voor Cultuur.’

Ook directeur Heleen Rouw van Cinekid, moet aan de bak met zorgen over de toekomstbestendigheid van het jeugdfilmfestival. Zij ziet dit ‘nee, tenzij’ als een aanmoediging. “De raad stelt dat Cinekid de afgelopen jaren te weinig groei en ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ik kan niet anders dan dat beamen. Om precies die reden ben ik begin dit jaar aangenomen.”

“Maar het was kort dag. Mijn eerste drie weken als directeur heb ik besteed aan het schrijven van de aanvraag. Ik had toen geen tijd om met filmmakers, theaters en het Filmfonds te overleggen hoe we beter contact maken met publiek, de programma’s helderder verbinden of de focus op film terugkrijgen. Maar daar ben ik het afgelopen halfjaar druk mee bezig geweest. We kunnen nu met een veel gedetailleerder plan komen.”

Paraplu

“Ik vraag me af welk plan ze eigenlijk gelezen hebben,” reageert Sandra den Hamer, directeur van Eye, dat een ‘ja, mits’-advies kreeg. “Er staat dat er binnen de Nederlandse filmsector te weinig wordt samengewerkt op het gebied van educatie en promotie van Nederlandse film. Maar juist op die gebieden hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet. We werken met festivals en het Filmfonds onder één paraplu aan promotie via See NL en voor educatie hebben we een landelijk netwerk met onderwijsinstellingen en theaters.”

Dat Eye zowel onder de Erfgoedwet valt als in de BIS, wierp voor de raad obstakels op bij de beoordeling. Den Hamer: “Die verdeling in formats en hokjes hebben wij niet bedacht. Ik geloof juist in de kracht van samenwerking en bundeling van activiteiten die met elkaar samenhangen.”

Talentontwikkeling

In Marc van Warmerdam vindt Den Hamer een medestander. De directeur van muziektheatergezelschap Orkater is ‘heel erg blij’ met de toekenning van 549.620 euro voor talentontwikkeling, de eerste van drie stappen om alle activiteiten gefinancierd te krijgen. “Onze ondersteuning is een optelsom van BIS, gemeentelijke subsidie en steun van het Fonds Podiumkunsten. Het blijft ingewikkeld dat alles is opgedeeld. Ik hoop dat door de coronacrisis het sterke onderscheid tussen fondsen en basisinfrastructuur versneld verdwijnt.”

Tot de ‘winnaars’ van het advies van de Raad voor Cultuur behoort De Balie. “Deze erkenning vergemakkelijkt ons internationale werk,” zegt directeur Yoeri Albrecht. “Uit het advies spreekt waardering voor de artistieke waarde van onze mengvorm van theater en journalistiek, onze inzet op vernieuwing en experiment.”

Albrecht heeft lovende woorden voor minister Van Engelshoven. “Het is indrukwekkend dat er sinds jaren weer een stap voorwaarts is gezet. We zijn terug op 107 BIS-instellingen, en gezien de coronacrisis is dat net op tijd. Rijkssteun is nu noodzakelijker dan een halfjaar geleden.”

Meer over