Nieuws

Plan voor aparte covid-ic’s komt niet van de grond

Plannen voor het concentreren van covidpatiënten lijken een stille dood te sterven. Vier maanden geleden namen het OLVG en Amsterdam UMC het voortouw voor een proef met ‘covid-ic’s van de toekomst’, maar de uitvoering ligt stil.

Bas Soetenhorst en Jop van Kempen
Het idee is dat door de concentratie van covidpatiënten de covidzorg efficiënter wordt. De reguliere zorg in andere ziekenhuizen kan dan immers ‘gewoon’ doorgaan. Beeld Kees van de Veen/ANP
Het idee is dat door de concentratie van covidpatiënten de covidzorg efficiënter wordt. De reguliere zorg in andere ziekenhuizen kan dan immers ‘gewoon’ doorgaan.Beeld Kees van de Veen/ANP

Het OLVG verwijst voor commentaar naar het ministerie van Volksgezondheid, dat stelt dat het nog steeds de bedoeling is een proef te beginnen, maar dat er op dit moment – gelukkig – te weinig covidpatiënten zijn. Eerder zeiden de ziekenhuizen dit voorjaar te willen beginnen, juist op voorwaarde dat er minder covidpatiënten zouden zijn.

Armand Girbes, ic-hoofd van Amsterdam UMC en hoogleraar intensivecaregeneeskunde, pleit al langer voor aparte covidziekenhuizen, maar hij gelooft er niet meer in: “Als we pas groen licht krijgen zodra er covidpatiënten binnenkomen, is het veel te laat. Een andere aanpak vergt gedegen voorbereiding. Men wil er gewoon niet aan.”

Kleinere kans op nieuwe lockdown

Idee is dat door de concentratie van covidpatiënten in bijvoorbeeld de regio Amsterdam de covidzorg efficiënter wordt. De reguliere zorg in andere ziekenhuizen kan dan immers ‘gewoon’ doorgaan. Dat verkleint de kans op een zorginfarct en een nieuwe lockdown.

In december toonde ook toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zich enthousiast over de proef: “Laten we die in de tweede helft van deze winter op één, twee of drie plekken uitproberen. Als je dat wilt, moeten we nu gas geven en daar echt een taskforce op zetten om het voor elkaar te krijgen.”

Minder afschaling van reguliere zorg

Vorig jaar is zelfs al een pilot gedraaid in Amsterdam, gefinancierd door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het eindverslag is vorige maand ingeleverd bij de taskforce van het ministerie van Volksgezondheid. Je moet meer patiënten vervoeren, was een conclusie, maar er is minder afschaling van de reguliere zorg, zegt een voorlichter van Zilveren Kruis.

Precies zoals Girbes steeds betoogde. Maar de complexiteit van het Nederlandse zorgstelsel vormt een belemmering, zegt Girbes. “Concentratie van covidpatiënten is in het algemeen belang, maar gaat in tegen het financiële belang van individuele deelnemende ziekenhuizen.”

Minder inkomsten

Uitgangspunt van geconcentreerde covidzorg is dat alle deelnemende ziekenhuizen een klein deel van het personeel beschikbaar stellen aan de gezamenlijk opgerichte covidkliniek, aldus Girbes. Dat betekent wel dat de deelnemende ziekenhuizen daarom iets minder reguliere zorg kunnen leveren. Dat leidt waarschijnlijk tot minder inkomsten en dus tot financiële onzekerheid.

Want wie compenseert de misgelopen inkomsten? Zorgverzekeraars dichtten de afgelopen twee jaar al enorme financiële gaten vanwege de pandemie. Het ministerie denkt mee over de spelregels van het complexe stelsel, maar financiert de zorg niet.

De essentie is dat de concentratie van covidzorg een financieel risico oplevert voor elk deelnemend ziekenhuis, zegt Girbes. “Daarom is er weinig animo. Er zit een weeffout in het systeem.”

Meer over