OVV: Onvoldoende zicht op veiligheid licht gemotoriseerde voertuigen

Ook elektrische bakfietsen en scootmobiels veiligheidsproblemen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van onderzoek naar de toelating van de Stint op de weg.

Edwin van der Aa en Maarten van Ast
null Beeld ANP
Beeld ANP

De Onderzoeksraad vindt het vreemd dat bijvoorbeeld de elektrische bakfiets – die net als de verongelukte Stint tien kinderen kan vervoeren en ook qua snelheid, gewicht en functionaliteit vergelijkbaar is – zonder keuring de weg op kan. Ook is niet onderzocht wat de gevolgen van het gebruik zijn op de verkeersveiligheid, blijkt uit het vanmorgen gepubliceerde rapport Veilig toelaten op de weg - Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint.

Verder maakt de Onderzoeksraad zich zorgen over illegale voertuigen op de weg, zoals elektrisch aangedreven steps en skateboards. Daarbij ontbreekt het helemaal aan zicht op de veiligheid en het gebruik ervan in het verkeer. Daarom adviseert de Onderzoeksraad aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen om voor iedereen duidelijk te maken welke voertuigen wel en niet op de openbare weg mogen. Ook moet er streng worden gehandhaafd op illegaal gebruik.

Onafhankelijke keuringsinstantie

Nieuwe voertuigen waarvoor in de toekomst een aanvraag ligt om de weg op te mogen, moeten dan door een onafhankelijke keuringsinstantie worden gefiatteerd, luidt verder de aanbeveling. Vernieuwende voertuigen moeten zelfs maar voor bepaalde tijd worden toegelaten, om eerst in de praktijk te zien of ze de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Voertuigen die vooralsnog een vrijstelling hebben, zoals elektrische bakfietsen of gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, dienen in een toelatingssysteem terecht te komen, Europees of nationaal. Zolang dat niet is geregeld zijn ze bij voorkeur onderworpen aan voorlopige gebruikseisen.

Het onderzoeksrapport komt ruim een jaar nadat op donderdag 20 september 2018 vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar oud) uit Oss om het leven kwamen op een spoorwegovergang in die plaats. Een vijfde kind (11 jaar) uit Oss en de begeleidster (32 jaar) uit Heesch raakten zwaargewond. Een hele serie instanties nam deze zaak vervolgens onder de loep.

Veiligheidseisen

TNO zei in december 2018 al dat de originele Stint bij lange na niet veilig genoeg bleek om kinderen in te vervoeren. En dat was het voertuig al niet toen de toenmalige minister Melanie Schultz van Haegen in november 2011 de elektronische bolderkar op de weg toeliet. De gekeurde varianten van de oorspronkelijke Stint – inclusief de allereerste officiële versie die bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in de garage stond – voldoen totaal niet aan de huidige veiligheidseisen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt over de Stint dat de veiligheidseisen inmiddels weliswaar flink zijn aangescherpt, maar dat het toelatingsproces nog steeds tekortkomingen kent. “Hierdoor is er nog steeds onvoldoende zicht op de veiligheid bij het op de weg komen van licht gemotoriseerde voertuigen, waaronder de aangepaste Stint.”

Inmiddels wordt gewerkt aan zo’n verbeterde versie. Maar vorige maand bleek nog dat drie versies van een aangepaste Stint niet bij de RDW door de keuring zijn gekomen. Daarom heeft de rijksdienst een negatief advies gegeven over deze modellen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft daarop besloten de Stints niet terug te laten keren op de weg. De fabrikant werkt door aan een versie die wél alle veiligheidstests met glans kan doorstaan.

Reacties

Van Nieuwenhuizen wil ‘lessen trekken’ uit het rapport. De Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt ‘pijnlijke conclusies’, erkent zij. Het klopt dat er ‘te weinig aandacht was voor de veiligheid omdat ruimte voor innovatie centraal stond’ en dat bij de toelating van de Stint ‘dingen niet goed zijn gegaan’. “Dat trek ik me zeer aan en dat moet beter,” schrijft Van Nieuwenhuizen.

Het CDA laat weten dat verkeersveiligheid op één moet staan bij de toelating van nieuwe voertuigen op de weg. “Het OVV-rapport laat zien dat die veiligheid uit het oog is verloren,” aldus Kamerlid Wytske de Pater-Postma. De CDA’er zegt zich al langer druk te maken over elektrische bakfietsen.

De SP meent dat het ministerie ‘heeft gefaald’. “Verkeersveiligheid is op het ministerie geen prioriteit en ondanks negatieve adviezen van het RDW en SWOV bij de toelating van de Stint is op laag ambtelijk niveau besloten het voertuig toe te laten,” aldus Kamerlid Cem Laçin, die wil dat de minister in het debat over twee weken helderheid geeft.

Volgens Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is de raad ‘helder en scherp’ in het rapport. “We moeten nu zeker stellen dat er geen enkele twijfel is over de manier waarop voertuigen in Nederland gekeurd worden.”

Meer over