PlusAnalyse

Oorlog tussen OM en advocaten in zaak Taghi

Het is oorlog in liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De verbetenheid waarmee de magistraten en advocaten elkaar belagen is ongekend – en dit is pas het begin.

Paul Vugts
null Beeld ANP / Aloys Oosterwijk
Beeld ANP / Aloys Oosterwijk

In lang slepende megaprocessen lopen de emoties vaker hoog op, zeker als daarin kroongetuigen figureren. Toch, de grimmigheid waarmee officieren van justitie, advocaten en rechters elkaar bejegenen in wat zal uitgroeien tot de grootste Nederlandse liquidatiezaak ooit, is uitzonderlijk.

Ver voordat de inhoudelijke behandeling van het proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten begint, slaan de vlammen uit de zwaarbeveiligde rechtszalen.

Aversie

Is het die verschrikkelijke moord op advocaat Derk Wiersum die de gemoederen verhit? De aversie tussen een almaar strenger en onorthodox opererend Openbaar Ministerie (OM) en de voorhoede van de advocaten? Staan de rechters steeds minder op de rem? Wat begon als sluimerende veenbrand, kwam in twee weken tot een uitbraak.

Eerst voegde het OM een proces-verbaal van 67 pagina’s aan de dossiers toe vol onderlinge berichten tussen sleutelspelers in Taghi’s ‘criminele organisatie’. Daaruit blijkt volgens de opsporingsdiensten dat advocaten de leiders van de groep voortdurend van gevoelige informatie voorzagen – ook toen dat absoluut niet mocht.

De advocaten reageerden furieus op ‘de oorlogsverklaring’ van de ‘losgeslagen’ zaaksofficieren.

In de rechtszaal kunnen de advocaten zich niet verweren omdat hun geheimhoudingsplicht ze de handen op de rug bindt, foeterden ze, waar een klacht bij de deken op zijn plaats was geweest. Daar zouden de advocaten hun zegje wel kunnen doen.

Volgens ingewijden was en is het de bedoeling van het OM de kwestie aan de deken voor te leggen, maar de advocaten voelen zich in de media al zwaar beschadigd.

Deze week beschuldigden aanklagers in het aan Marengo gelieerde proces tegen ‘Rico de Chileen’ een van de in Marengo van lekken betichte advocaten, Leon van Kleef, er van dat hij getuigenverhoren heeft gesaboteerd door een advocaat van twee getuigen tevoren een dossierstuk toe te spelen. Van Kleef is woedend om die nieuwe ‘poging tot karaktermoord’.

Ondertussen deed zijn kantoorgenoot Nico Meijering, met instemming van confrères, een zogeheten wrakingsverzoek omdat de twee bij Marengo betrokken onderzoeksrechters volgens hem de schijn van vooringenomenheid hebben gewekt. Of de rechters zich moeten terugtrekken, beoordeelt de ‘wrakingskamer’ op 31 augustus.

Tipgever

Het AD onthulde vrijdag dat het OM de advocaten Meijering en Van Kleef in juni 2019 tot in Dubai heeft laten observeren in een poging te achterhalen of zij de toen nog voortvluchtige Taghi zouden bezoeken, zoals een tipgever had gemeld (nee, ze bezochten hun cliënt Khalid J.).

Die laatste manoeuvre leidde tot grote verontwaardiging in de advocatuur. Hoe kan de staat raadslieden zó in gevaar brengen door ze in de opsporing te mengen? Waar is het respect voor de bijzondere positie van advocaten, die vrij met hun cliënten moeten kunnen verkeren?

De woede laat de justitietop koud. Het college van procureurs generaal stelt dat de jacht op ‘de meest gezochte verdachte’ Taghi gezien de ernstige verdenkingen over de vele door hem beraamde moordaanslagen de hoogste prioriteit had en dat meer geweld dreigde. De hoogste ambtelijke bazen van justitie vinden de afweging Meijering en Van Kleef te laten observeren ‘zorgvuldig’ gemaakt. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming laat het oordeel aan de rechter.

De kwesties zullen donderdag opnieuw voor veel beroering zorgen op weer een inleidende zitting in Marengo. De gedachten gaan terug naar 2007, toen het OM tegen alle regels ‘geheimhoudersgesprekken’ had laten bewaren tussen advocaten en verdachten in het grote proces Acroniem tegen 22 vooraanstaande Hells Angels.

Saillant: Nico Meijering was één van de onrechtmatig afgeluisterde advocaten. Nadat hij met kantoorgenoten steeds diepgaander onderzoek had afgedwongen, veegde de rechtbank die zaak van tafel, vanwege de door justitie begane doodzonde.

Zo ver is het in Marengo lang niet en deze extreem zware zaak loopt zomaar niet stuk. Maar dat over de handelwijze van justitie nog héél veel zal worden gezegd, staat vast.

Meer over