Onderzoek: de zorg na kankergenezing schiet te kort

Bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden, lijden nog steeds. Zij komen vaak niet aan een hypotheek en krijgen te weinig zorg voor de naweeën van de ziekte, omdat ze simpelweg als 'genezen' worden gezien.

Marcia Nieuwenhuis
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek naar de gevolgen van kanker in Nederland, dat is uitgevoerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

"De zorg na kanker schiet tekort," verklaart IKNL-directeur en bloedkanker expert Peter Huijgens. "We houden te snel op met behandelen en moeten die patiënten meer helpen om weer aan de bak te komen.''

De steeds groter wordende patiëntengroep ervaart niet alleen lichamelijke klachten, maar komen ook maatschappelijk in de problemen. Zo krijgt eenderde van alle patiënten bijvoorbeeld geen hypotheek.

Mensen die kanker overleefden komen bijna twee keer zo vaak financieel in de problemen, vergeleken met de rest van de bevolking. Kankerexpert Huijgens: "Vooral voor jonge mensen van dertig à veertig jaar is het rampzalig. Dat geldt ook voor mensen die in hun proeftijd zitten of ZZP'er zijn.''

Van de lichamelijke klachten komt zenuwschade het vaakst voor, toont het nieuwe onderzoek aan. Bijna 40 procent van de mensen die chemotherapie kregen, kampt nog jaren met tintelende of pijnlijke handen en voeten.

Geen plezier in seks
Tien jaar na de diagnose is één op de vijf mensen nog ernstig vermoeid. Zo'n 13 procent van de mensen ervaart na kanker concentratie- of geheugenproblemen. Ook hebben zij vaker last van depressies en zijn ze bang dat de ziekte terugkomt. Eén op de zes patiënten geeft aan helemaal geen plezier meer te hebben in seks, bij de rest van de bevolking is dit slechts één op de honderd.

Doordat er steeds meer mensen kanker krijgen en de kans dat mensen die ziekte overleven groter wordt, groeit het aantal mensen dat leeft met of na kanker. Volgens de Nederlandse Kankerregistratie kregen in de afgelopen twintig jaar meer dan 800.000 mensen de diagnose kanker.

Géén informatie
Nazorg kan helpen om de klachten na kanker te verminderen of om te leren hiermee om te gaan. Maar vaak krijgt de patiënt geen aanbod voor nazorg. Vier op de tien mensen die kanker heeft of de ziekte overleefde, heeft van hun behandelaars géén informatie gehad over ondersteunende zorg.

De NFK roept niet alleen de zorg maar ook de maatschappij op om 'meer begrip' te tonen. Mirjam van Belzen: "Iedere kankerpatiënt moet tijdens en na de behandeling zonder enige belemmering mee kunnen doen in onze maatschappij.''

Meer over