Onderzoek bevestigt: meer gezondheidsklachten rond Tata Steel

In de regio IJmond, met onder andere staalfabriek Tata Steel, scheepvaart, vliegverkeer en zwaar wegtransport, komen veel meer specifieke gezondheidsklachten voor dan elders in Nederland, meldt het RIVM na onderzoek onder huisartsen en GGD’s.

Victor Schildkamp
Staalfabrikant Tata Steel. Beeld ANP
Staalfabrikant Tata Steel.Beeld ANP

Het gaat vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen aan het hart, longkanker en diabetes vaker voor.

‘Omwonenden ervaren dagen of uren met een slechtere luchtkwaliteit. Daarom heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de data van de luchtkwaliteit in 2019 geanalyseerd per dag en per uur, in plaats van per jaar zoals gebruikelijk,’ schrijft het RIVM.

Onderzoekers vergeleken acute klachten die in de periode 2013-2019 bij de huisartsen in het IJmondgebied gemeld werden, met meldingen in andere regio’s met zware industrie en met regio’s zonder industrie. Uit die vergelijking blijkt dat in de IJmond verschillende soorten acute gezondheidsklachten meer voorkomen.

Namens inmiddels vele honderden omwonenden en diverse organisaties deed advocaat Bénédicte Ficq onlangs aangifte tegen staalgigant Tata Steel. De partijen willen het bedrijf voor de strafrechter slepen, omdat het bewust ‘stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater zou brengen’ die een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Een strafbaar feit waar twaalf jaar cel op staat.

Volgens Ficq is het huidige onderzoek goed en slecht nieuws. “Slecht nieuws voor de omwonenden natuurlijk, maar, tussen aanhalingstekens, goed nieuws voor de strafzaak.”

‘Laten ons niet wegjagen’

Tata Steel betoogt volgens omwonenden dat zij niet dé oorzaak zijn van de gezondheidsklachten. Dat kan ook aan andere industrie liggen, of aan de leefgewoonten van de bewoners in dit gebied. Ficq verwijst dat resoluut naar het land der fabelen. “Als ik een paard hoor trappelen, denk ik niet aan een zebra, maar aan een paard. Ik wil maar zeggen: bij gezondheidsklachten in de omgeving van Tata Steel denk je aan Tata en niet aan iets anders.”

Woensdagmiddag komen omwonenden van het bedrijf bij elkaar om over dit onderzoek en vervolgstappen te praten. Volgens Antoinette Verbrugge namens de stichting Frisse Wind.nu − die zich verzet tegen de luchtvervuiling van Tata − zullen de bewoners zich niet laten wegjagen. “Natuurlijk denk je eraan als je weet dat je in een ongezonde omgeving woont. Maar wat dan? Dan komen er weer andere mensen, ook weer met kinderen. We laten ons niet wegjagen. Dit moet gewoon worden aangepakt.”

Tata Steel kwam de laatste tijd al meerdere keren in het nieuws met incidenten. Zo lag er ineens zwarte sneeuw rond het bedrijf, voor bewoners een bewijs van de vervuiling. Ook vloog een transportband in brand wat voor veel onrust zorgde.

Roadmap Plus

Tata Steel heeft via de eigen site gereageerd op het onderzoek van het RIVM: ‘Tata Steel onderschrijft het belang van gedegen onderzoek naar luchtkwaliteit en gezondheid en vindt het daarom goed dat de RIVM dit onderzoek heeft gedaan. Het is voor iedereen van belang te kunnen handelen op basis van zorgvuldig vastgestelde feiten.’

Het bedrijf wijst op de eigen ‘Roadmap Plus’, het plan om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen: ‘Recent hebben we de Roadmap Plus aangekondigd, een pakket extra investeringen ter waarde van 300 miljoen euro. Daarmee nemen we extra maatregelen om stof- en geuremissies drastisch te verminderen. Binnenkort zullen we de concretisering en planning van de projecten bekendmaken.’

Meer over