Natuurclub verzet zich tegen alternatief voor hoogoven Tata Steel

Stichting Duinbehoud verzet zich tegen de Hisarna-installatie van Tata Steel, die als minder vervuilend alternatief voor de hoogovens van de staalfabrikant geldt.

ANP
Staalproducent Tata Steel in IJmuiden Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Staalproducent Tata Steel in IJmuidenBeeld Hollandse Hoogte / ANP

De natuurclub is bezorgd dat de proefinstallatie voor meer stikstof in de nabijgelegen duingebieden zorgt. Bij provincie Noord-Holland heeft de stichting daarom bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de heropstart van Hisarna.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaven in april toestemming om Hisarna weer op te starten. Het gaat om een installatie waar een nieuwe productiemethode van staal wordt getest die de CO2-uitstoot met minstens 20 procent moet terugdringen. Waar ertsen en kolen nu nog moeten worden voorbewerkt in vervuilende processen, worden die stappen bij Hisarna overgeslagen. Na een pauze van een jaar nam Tata Steel op 22 april Hisarna weer in gebruik.

Stichting Duinbehoud, die zich inzet voor de bescherming van natuur in duingebieden, juicht het op zich toe dat Tata Steel Nederland actie onderneemt tegen CO2-uitstoot. Maar het enorme staalcomplex bij IJmuiden is ook een grote bron van stikstof die in de omgeving weer neerdaalt, wat slecht is voor de biodiversiteit.

Stikstofcompensatie

Wegens stikstofzorgen eiste het provinciebestuur dat Tata Steel belooft de extra stikstof die Hisarna uitstoot te compenseren, door andere onderdelen van de staalfabriek minder te laten uitstoten. Volgens Stichting Duinbehoud is het nog hoogst onzeker of dat ook gaat lukken.

De provincie zou Tata Steel namelijk niet hebben verplicht de hoeveelheid uitgestoten stikstof via een gecertificeerde methode bij te houden en te rapporteren. “Zo blijft het hoogst onzeker of de voorgeschreven maximale emissie ook te allen tijde wordt nageleefd. Afgelopen jaren is gebleken dat de naleving van vergunningvoorschriften door Tata Steel ernstige tekortkomingen heeft vertoond”, schrijft de stichting.

De stichting is bovendien kritisch op de technieken die Tata Steel bij Hisarna toepast. Net zoals vakbond FNV wijst Stichting Duinbehoud op nieuwere staalproductietechnieken waar kolen worden vervangen door waterstof, wat minder vervuilend zou zijn.

Meer over