PlusExclusief

Moordenaar broer kroongetuige gaf tot moord Peter R. lezingen in gevangenis

Shurandy S., de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B., gaf vorig jaar lezingen aan medegevangenen in Justitieel Complex Zaanstad. Onder het mom van ‘bewustwording’ sprak hij onder anderen met criminelen uit de top 600.

Yelle Tieleman
Het Justitieel Complex Zaanstad. Beeld ANP /  ANP XTRA
Het Justitieel Complex Zaanstad.Beeld ANP / ANP XTRA

Het project is abrupt stopgezet toen Peter R. de Vries werd vermoord. Dit blijkt uit interne documenten die in handen zijn van deze krant. Daarin staat dat de in 2019 tot 28 jaar cel veroordeelde S. deze lezingen gaf als onderdeel van zijn re-integratie. Mogelijk zou hij op den duur trainer kunnen worden.

‘Aan zijn motivatie ligt het niet’, aldus het goedgekeurde plan voor zijn lezingen. Na de moord op Peter R. de Vries werden de lezingen van Shurandy S. stopgezet. Meerdere bronnen bevestigen dat dit was vanwege de gevoeligheid. Met betrekking tot de locatie waar de lezingen worden gegeven, wordt in het document gesproken over de afdeling van S., met ‘de mogelijkheid om uit te wijken naar een ruimte waar geen toezicht is’.

Kil, berekenend en genadeloos

Shurandy S. werd in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Op 23 maart 2018 ging Shurandy S. met een pistool op zak ‘solliciteren’ bij het bedrijf van Reduan B. in Amsterdam Noord. Zes dagen eerder werd Nabil B. door het OM gepresenteerd als kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Nabil B. legt in dat proces getuigenissen af tegen de organisatie van Ridouan Taghi. Niet lang na de schietpartij wordt Shurandy S. aangehouden. Uiteindelijk wordt hij tot 28 jaar cel veroordeeld. ‘Kil, berekenend en genadeloos’, kwalificeert de rechter de man.

S. zit gedetineerd in het Justitieel Complex Zaanstad. En daar diende hij, zo blijkt nu, een plan in om lezingen aan medegevangenen te geven. ‘Om medegedetineerden bewust te maken van hun actie en aan het denken te zetten’, aldus het document. Hij zal zichzelf als voorbeeld stellen in de ongeveer tachtig minuten durende ‘werkgroep’, zoals de lezing volgens de tekst ook omschreven kan worden. De kandidaten mag hij zelf uitzoeken en hij krijgt daarbij hulp van medewerkers van de gevangenis.

Lezingen aan top 600

De eerste lezing geeft hij op 31 mei 2021, de tweede op 24 juni 2021 en interne bronnen melden dat er voornamelijk gedetineerden uit de Top600 aanwezig zouden zijn. Dat zijn veelal jonge criminelen uit de regio Amsterdam, die zijn veroordeeld voor zware delicten. De lezingen van Shurandy S. zijn volgens interne documenten onderdeel van zijn re-integratie. De opbouw is: een uitleg over het doel van de werkgroep, voorstellen en achtergrond van de trainer, aanbrengen thema bewustwording, een vragenrondje en ‘socialisatie’.

Het idee is om de lezingen, inclusief een drankje en koekje, uiteindelijk voort te zetten op meer afdelingen binnen de gevangenis. S. wordt mogelijk zelfs uiteindelijk een ‘trainer’. ‘Aan zijn basisniveau en universitaire opleiding ligt het niet. Ook was zijn motivatie al vanaf het begin van de detentie aangegeven’, aldus het document.

De situatie verandert als Peter R. de Vries op 6 juli 2021 wordt vermoord. De Vries trad op als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Het OM zegt ervan uit te gaan dat de moord op De Vries is gepleegd door de organisatie van Taghi. Binnen de gevangenismuren van Zaanstad wordt dan abrupt besloten om de lezingen door Shurandy S. stop te zetten, in verband met ‘mogelijke onrust’.

DJI wil niet inhoudelijk reageren

De Dienst Justitiële Inrichtingen, die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaat niet in op een twintigtal gestelde vragen over de lezingen van Shurandy S. “Wij kunnen geen informatie verstrekken over individuele gedetineerden in verband met privacy,” aldus een woordvoerder. In algemene zin stelt zij dat, ‘afhankelijk van het getoonde gedrag tijdens de detentieperiode en de capaciteiten die iemand heeft’ per gedetineerde ‘wordt bekeken welke re-integratieactiviteiten realistisch, nuttig en passend zijn’. “Als er bij een gedetineerde wezenlijk inzicht ontstaat over de consequenties van het gepleegde delict, dan kan het voorkomen dat hij of zij op eigen verzoek hierover in gesprek gaat met enkele medegedetineerden.”

De woordvoerder stelt - in algemene zin - dat er sprake is van toezicht op lezingen. “Dit is altijd maatwerk en gericht op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij. Dergelijke activiteiten vinden onder scherp toezicht van personeel plaats en worden voortdurend getoetst en geëvalueerd, waarbij ook maatschappelijke belangen worden meegewogen.”

Reactie advocaat Shurandy S.

Christian Flokstra, de advocaat van Shurandy S. reageert als volgt: “Alles wat binnen de inrichting heeft plaatsgevonden is met medeweten en instemming van de inrichting geweest. Cliënt betreurt dat er kennelijk onrust is ontstaan nu dat geenszins zijn bedoeling is geweest.”

Reactie advocaten Nabil B.

De advocaten van kroongetuige Nabil B., Onno de Jong en Peter Schouten, stellen: “In het algemeen valt het toe te juichen dat gedetineerden na verloop van tijd deelnemen aan projecten in het kader van hun mogelijke terugkeer in de samenleving. Echter, hier gaat het om de tot 28 jaar veroordeelde moordenaar van de broer van onze cliënt, die amper 4 jaar van zijn straf heeft uitgezeten en die nimmer openheid van zaken heeft gegeven over het hoe en waarom van de moord, laat staan over zijn eventuele opdrachtgever. Om zo iemand al in zo’n vroeg stadium van zijn straf ‘lezingen en werkgroepen’ te laten geven en daarmee ook nog eens een netwerk op te bouwen, getuigt van weinig realiteitszin bij de directie van de PI en van een gebrek aan respect voor en medeleven met de nabestaanden van zijn slachtoffer.”

Meer over