Mogelijk prijsafspraken bij verkoop woonspullen, meerdere invallen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de sector voor woninginrichting. Daarvoor heeft de ACM eerder deze week invallen gedaan bij verschillende bedrijven.

Marcia Nieuwenhuis
null Beeld ANP XTRA
Beeld ANP XTRA

De ACM vermoedt dat een aantal leveranciers aan winkeliers oplegt welke prijs zij voor hun producten mogen vragen aan consumenten. Mogelijk maakten leveranciers ook onderling verboden afspraken over de verkoopprijzen die zij de winkeliers in rekening brengen.

Concurrenten mogen onderling géén afspraken maken over de prijs die zij vragen voor hun producten of diensten. Alleen al praten met concurrenten over toekomstige prijzen en verwachte prijstrends is verboden, omdat ook dit de onderlinge concurrentie vermindert. Als de concurrentie vermindert, stijgen de prijzen.

Ook het opleggen van vaste of minimum-consumentenprijzen aan winkeliers is niet toegestaan vanwege het prijsopdrijvende effect ervan. Winkeliers moeten in volledige vrijheid en in onderlinge concurrentie hun eigen verkoopprijzen te bepalen.

Overtreding

De ACM onderzoekt de komende tijd of de concurrentieregels inderdaad zijn overtreden. De autoriteit kan tot de conclusie komen dat die regels niet zijn overtreden. Dan stopt het onderzoek. Als de ACM wel een overtreding vindt, kan dat leiden tot een sanctie, zoals een boete.

Dit is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat de ACM invallen doet. De ACM heeft maatregelen genomen om op een voor iedereen veilige manier bedrijfspanden te kunnen betreden en mensen te verhoren. Vanzelfsprekend houdt de ACM zich daarbij aan de RIVM-richtlijnen.

Meer over