PlusAchtergrond

Moeten kinderen onder de 12 ook een coronaprik krijgen?

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zich sinds begin juli laten vaccineren. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zich sinds begin juli laten vaccineren.Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Nog minder dan drie weken en iedereen die dat wil is gevaccineerd tegen het coronavirus. Alleen de allerjongsten komen niet in aanmerking. Dat kan weleens gaan veranderen: er loopt volop onderzoek naar het nut en de effectiviteit van een coronaprik voor kinderen.

Bas Soetenhorst

Nog deze maand zouden Amerikaanse kinderen onder de twaalf jaar in aanmerking kunnen komen voor coronavaccinaties, zei president Joe Biden ruim twee weken geleden. Al nam hij een ruime marge in acht: “Ze beloven me geen specifieke data, maar sprekend met de wetenschappers verwacht ik dat misschien aan het begin van het schooljaar – eind augustus, begin september, oktober – definitieve goedkeuring komt.”

Pfizer en Moderna zijn sinds maart bezig met klinische studies die moeten uitmonden in groen licht voor het inenten van twaalfminners. Beide farmaceuten onderzoeken in hoeverre lagere doses van de bestaande coronavaccins effectief en veilig werken bij de jongste groep.

Pfizer gaat het snelst en verwacht volgende maand resultaten voor de 5- tot 11-jarigen, kort daarop gevolgd door conclusies voor de groep van 2 tot 5 jaar. In oktober of november moeten de uitkomsten volgen voor de allerkleinsten, van 6 maanden tot twee jaar oud.

Ondertussen is Israël al begonnen met het inenten van 5- tot en met 11-jarigen met een medische achtergrond die hen kwetsbaar maakt voor Covid-19. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld extreme obesitas, ernstige longaandoeningen, neurologische ontwikkelingsstoornissen of auto-immuunstoornissen.

Vaccinschaarste

Aanvankelijk was het mondiale uitgangspunt dat alleen volwassenen zouden worden gevaccineerd. Inmiddels komen in veel landen, waaronder Nederland, ook 12- tot 18-jarigen in aanmerking. En nu in de westerse landen geen sprake meer is van vaccinschaarste en de deltavariant op veel plaatsen zorgt voor oplopende besmettingen en ook weer meer ziekenhuisopnamen, jaagt dat de discussie aan over het inenten van de allerjongsten.

Onomstreden is het niet. Dat gold al voor het besluit tieners te vaccineren. Het is een groep waar de ziekte doorgaans een mild verloop kent. Dat geldt helemaal voor twaalfminners. Slechts een zeer klein deel wordt getroffen door langdurige ziekte (long covid) of een heftige ontstekingsreactie. Deskundigen schatten dat het in Nederland om enkele honderden kinderen gaat.

“Als je de twaalfminners gaat inenten, zou dat vooral zijn om long covid bij hen te voorkomen,” zegt emeritus hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst. “Voor het controleerbaar houden van de epidemie is het niet nodig, gezien de hoge vaccinatiegraad in Nederland. Voor het basisonderwijs evenmin, nu alle docenten kunnen zijn ingeënt.”

Terughoudend

Kinderarts-immunoloog Emmeline Buddingh (Leids Universitair Medisch Centrum) coördineert een studie naar de effecten van infectie met het coronavirus op kinderen. Zij staat terughoudend tegenover het vaccineren van alle kinderen onder de twaalf, gesteld dat dit veilig kan. “In de Verenigde Staten ligt de algehele vaccinatiegraad veel lager dan bij ons, dan is het om epidemiologische redenen zinnig om te doen. Dat is niet een-op-een te vertalen naar de Nederlandse situatie.”

Buddingh kan zich wel ‘goed voorstellen’ dat rond de herfst twaalfminners met een kwetsbare medische achtergrond (de griepprikgroep) in Nederland gevaccineerd worden. Of dat ook gebeurt met gezonde twaalfminners hangt van meerdere factoren af, aldus Buddingh, zoals het verloop van de epidemie in het najaar en eventuele zeldzame bijwerkingen van het vaccin.

‘Eerder niet vaccineren’

Patricia Bruijning, epidemioloog en kinderarts bij UMC Utrecht, juicht het toe als er een vaccin beschikbaar komt voor kwetsbare kinderen. Maar ook zij is kritisch als het gaat om de vraag of álle twaalfminners – in Nederland ruim 2 miljoen – ingeënt zouden moeten worden. “Er was heel veel discussie over het inenten van tieners. Over twaalfminners zal nog scherper worden gediscussieerd. Op dit moment neig ik naar: eerder niet vaccineren. Met de kanttekening dat het verloop van de pandemie onvoorspelbaar is en tot nieuwe inzichten kan leiden.”

“Voorop staat dat er duidelijk nut moet zijn voor de kinderen zelf. We gaan niet kinderen vaccineren enkel om volwassenen te beschermen. Dat hebben we nog nooit gedaan. Het opkrikken van de vaccinatiegraad van de gehele populatie kan nooit de enige reden zijn, hooguit bijvangst.”

Omdat Covid-19 bij kinderen in het overgrote deel van gevallen een mild verloop kent, zullen hoge eisen aan vaccins worden gesteld op het gebied van bijwerkingen. Bij ongewenste bijwerkingen kan eerder dan bij volwassenen het punt worden bereikt waarbij de voordelen van vaccinatie niet opwegen tegen de nadelen. Bruijning: “Het vaccin zal van hele goeden huize moeten komen om het ook bij niet-kwetsbare kinderen te kunnen inzetten.”

Meer over