Mobiliteitsalliantie pleit voor rekeningrijden voor iedereen

Een brede coalitie pleit wederom voor kilometerheffing. Beeld Robin Utrecht
Een brede coalitie pleit wederom voor kilometerheffing.Beeld Robin Utrecht

Een Mobiliteitsalliantie van 24 organisaties in transport en het openbaar vervoer pleiten in een ‘Deltaplan’ voor onder andere een kilometerheffing (rekeningrijden) om Nederland niet te laten dichtslibben.

Tobias den Hartog en Marc Kruyswijk

Het rekeningrijden, zoals de Mobiliteitsalliantie het nu voorstelt, zou vanaf 2024 voor iedereen moeten ingaan, niet alleen in de ochtend- of avondspits. Met die streefdatum zal een volgend kabinet aan de uitvoering gaan werken, maar de huidige regering zal de discussie moeten aangaan en de voorbereidingen moeten treffen, zo luidt de waarschuwing.

Niet in regeerakkoord

Daarmee zal Rutte-III verder moeten gaan dan tot het dusver wilde: de huidige coalitie sprak alleen af rekeningrijden in te voeren voor trucks en juist niet voor personenauto’s. Daar worden proeven mee gedaan.

Een kilometerheffing voor iedereen ligt gevoeliger. VVD en CDA zijn tegen, partners D66 en ChristenUnie voor. Het is verre van de eerste keer dat het onderwerp splijtzwam zal zijn. Al sinds de kabinetten-Kok en -Balkenende woedt een felle discussie.

Toch denken onder meer RAI Vereniging, de NS, ANWB, Transport en Logistiek Nederland en de Fietsersbond dat het een eerlijk systeem is. Spitsheffingen zouden een te selecte groep te hard raken, denken zij.

Bovendien denken voorstanders dat de tijd rijp is nu over het klimaatakkoord wordt onderhandeld. Ook in de voorstellen van de klimaattafels van Ed Nijpels zat de suggestie om rekeningrijden ‘te verkennen’. Juist nu wordt gezocht naar vergroeningsmaatregelen zou dit anders zo controversiële onderwerp geduld worden aan de onderhandelingstafel.

Eerlijker

Door het invoeren van een vlak tarief per gereden kilometer kunnen de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting op een nieuwe auto drastisch omlaag. Volgens RAI-voorzitter Steven van Eijck is betalen voor autogebruik en de mate waarin wordt vervuild eerlijker en efficiënter dan voor aanschaf en bezit.

Onlangs nog waarschuwden planologen in Het Parool over de noodzaak van investeringen in het openbaar vervoer. Wethouder Sharon Dijksma denkt aan een speciale heffing voor bedrijven met meer dan elf werknemers.

Tegelijk overweegt het Rijk projectontwikkelaars te laten meebetalen aan de uitbreiding van het openbaar vervoer. Dit schrijft het FD. Volgens het Rijk zouden particulieren, projectontwikkelaars, woning- en vastgoedeigenaren, maar ook automobilisten en reizigers profiteren van overheidsinvesteringen in ov en infrastructuur. Daar zou een taks voor moeten komen.

Uit onderzoek blijkt dat de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag tot 2040 zeker drie miljard euro tekort komen voor het op peil brengen van hun ov-netwerk. Het Rijk heeft alle uitgaven voor infrastructuur de komende elf jaar al vastgelegd. Bij nieuwbouwprojecten wordt gesproken over een extra bijdrage van 5000 euro per woning. Ook het in het leven roepen van een tijdelijke bereikbaarheidsheffing van 75 euro per jaar voor eigenaren van bestaande woningen ligt op tafel.

Meer over