PlusNieuws

Minder ongelukken op snelweg na verlaging limiet van 130 naar 100 km/uur

Snelwegen zijn dankzij de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur overdag veiliger geworden: automobilisten rijden sinds maart 2020 rustiger, met minder ongevallen tot gevolg. Dat staat in een nieuw onderzoeksrapport in opdracht van Rijkswaterstaat.

David Bremmer
Op snelwegen waar de limiet tussen 06.00 en 19.00 uur naar 100 ging, daalde het aantal ongevallen veel harder dan op rijkswegen waar de maximumsnelheid onveranderd bleef. Beeld ANP
Op snelwegen waar de limiet tussen 06.00 en 19.00 uur naar 100 ging, daalde het aantal ongevallen veel harder dan op rijkswegen waar de maximumsnelheid onveranderd bleef.Beeld ANP

Het vorige kabinet besloot ruim twee jaar terug de maximumsnelheid op snelwegen gedurende de dag te verlagen van 130 en 120 naar 100 kilometer per uur. De maatregel ging in op 16 maart 2020 en vormde onderdeel van een groot stikstofbesparingsoffensief. Toevalligerwijs viel de snelheidsverlaging samen met de eerste lockdown.

Door de lockdowns daalde het verkeer op snelwegen fors, met 500 verkeersongevallen en 22 dodelijke slachtoffers minder dat jaar. Ook waren er 70 procent minder files. Toch is het effect van de verlaagde snelheidslimiet prima meetbaar, stellen ingenieursbureaus Arcadis en Sweco in het rapport Veilig over Rijkswegen 2020, dat in opdracht van Rijkswaterstaat is gemaakt.

Op snelwegen waar de limiet tussen 06.00 en 19.00 uur naar 100 ging, daalde het aantal ongevallen veel harder dan op rijkswegen waar de maximumsnelheid onveranderd bleef. Op snelwegen met de verlaagde limiet vielen ruim de helft minder slachtoffers (-56 procent), op de overige snelwegen bedroeg de daling 31 procent.

Minder snelheidsverschillen

“De sterkere afname lijkt het gevolg van de snelheidsverlaging,” concludeert Hans Drolenga, mobiliteitsexpert bij advies- en ingenieursbureau Sweco. Te zien valt dat automobilisten na 16 maart 2020 overdag beduidend langzamer zijn gaan rijden. “Van gemiddeld 117 km per uur bij een maximum snelheid van 130 naar 104 km bij de lagere limiet van 100.” De snelheidsverschillen tussen automobilisten namen hierdoor flink af. “Het verkeersbeeld op de snelweg is al met al veel rustiger geworden.”

De effecten van de snelheidsverlaging konden worden gemeten dankzij 9000 meetpunten die Rijkswaterstaat in het wegdek van snelwegen heeft liggen, het merendeel in de Randstad. Gebruik is verder gemaakt van floating car data die partijen als Flitsmeister van automobilisten bezitten.

De verlaging resulteerde er overigens wel in dat veel automobilisten harder dan de limiet van 100 km rijden. “Dan praat je echter over slechts enkele kilometers te snel,” nuanceert Drolenga. “Veel belangrijker is dat automobilisten langzamer en rustiger rijden.” Opmerkelijk detail is verder dat automobilisten ook langzamer zijn gaan rijden op wegen waar de limiet vroeger al 100 km was. Op die wegen daalde het aantal mensen dat sneller dan de limiet rijdt van 43 naar 37 procent.

Veilig Verkeer Nederland tevreden

Veilig Verkeer Nederland is content met het onderzoek. “De snelheidsverlaging naar 100 km/uur is een uitstekende maatregel en heeft snelwegen veiliger gemaakt,” zegt woordvoerder Rob Stomphorst. Nederland heeft al de veiligste wegen van Europa, stelt hij. Achteraf gezien is het een voordeel geweest dat de verlaging samenviel met de eerste lockdown. “Nederlanders waren met hun hoofd bij de pandemie, er was nauwelijks tegengas.”

Het rapport komt een week voordat de Tweede Kamer over de verkeersveiligheid debatteert. De belangenclub hoopt dat het kabinet ook voor N-wegen een snelheidsverlaging overweegt. “Daar vallen immers de meeste slachtoffers en zijn rijbanen niet gescheiden. Het zou goed zijn als de limiet daar naar 70 km gaat.” In de bebouwde kom zet VVN in op 30 km per uur.

Meer over