Nieuws

Minder mensen verdronken in 2021, mensen met een migratieachtergrond en zestig plussers hoogste risico

Tachtig mensen in Nederland zijn vorig jaar door accidentele verdrinking om het leven gekomen. Dat zijn er 27 minder dan in 2020. In verhouding verdronken vooral veel mensen met een migratieachtergrond en diens kinderen die in Nederland zijn geboren. Ook zestig plussers blijven een risicogroep, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Janna Nieuwenhuijzen
Politie te water op het Veluwemeer. Beeld ANP
Politie te water op het Veluwemeer.Beeld ANP

Voor migranten met een niet-Europese achtergrond die jonger zijn dan 20 jaar blijkt het risico op verdrinking negen tot tien keer groter dan voor Nederlandse jongeren. Ook in Nederland geboren kinderen van niet-Europese migranten lopen een groter risico te verdrinken dan kinderen van Nederlandse afkomst. Onder mensen met een Nederlandse afkomst verdronken mensen van 60 jaar of ouder in verhouding het vaakst.

Gevaarlijke situaties

“De verdrinkingen onder kinderen zijn sterk afgenomen sinds de jaren ‘50,” vertelde CBS-hoofdsocioloog Tanja Traag in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar onder zestig plussers dalen de cijfers maar niet. Accidentele verdrinkingen kunnen gebeuren wanneer iemand per ongeluk te water komt. Vaak gaat het niet zo zeer om het wel of niet goed kunnen zwemmen, maar om de onveilige situaties waarin men terecht kan komen. Bijvoorbeeld ‘s avonds langs de Amsterdamse grachten lopen na een terrasbezoek. Die situaties zijn gevaarlijk en zouden beter beveiligd moeten worden om ze te kunnen voorkomen.”

De Amsterdamse grachten zijn al langer onderwerp van gesprek omtrent veiligheid. Op basis van onderzoek uit 2017 van de GGD, aangevuld met informatie van de recherche, kon worden geconcludeerd dat gemiddeld 18 mensen per jaar omkomen in Amsterdams water. Het grootste deel (31 procent) vond plaats in stadsdeel Centrum: 5 à 6 zes personen op jaarbasis. Tijdens walmuurrenovaties worden sinds een aantal jaar permanente reddingstrappen aangebracht.

Er is nog weinig duidelijk over of de trappen van waarde zijn. “We weten simpelweg te weinig van het gedrag van de mensen die de afgelopen jaren verdronken zijn,” zei Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, verbonden aan de Hogeschool Inholland, eerder in Het Parool. “De kans is heel klein dat dit ook maar één verdrinking zal voorkomen.” Zo zal het voor iemand die dronken in de gracht belandt bijvoorbeeld onmogelijk kunnen zijn om een trap te bereiken.

Ook niet-inwoners verdronken in Nederland

Tussen 2012 en 2021 verdronken in Nederland ook 394 mensen die hier niet woonachtig zijn, zoals toeristen of tijdelijke werknemers. Daarvan waren 220 gevallen van accidentele verdrinking, 92 betroffen zelfdoding en 48 waren het gevolg van een vervoersongeval. Ongeveer 6 op de 10 verdronken niet-inwoners kwamen uit Duitsland, Polen of België.