Miljoenennota gelekt: ondanks crisis lastenverlichting

De doorsnee Nederlander heeft volgend jaar 0,8 procent meer te besteden. De grootste koopkrachtstijging is voor werkenden en middeninkomens. Arme en rijke huishoudens krijgen er minder bij.

Laurens Kok en Jan Hoedeman
Minister Wopke Hoekstra van Financiën vorig jaar op Prinsjesdag met het koffertje en de Miljoenennota. Beeld ANP
Minister Wopke Hoekstra van Financiën vorig jaar op Prinsjesdag met het koffertje en de Miljoenennota.Beeld ANP

Dat blijkt uit de koopkrachttabel behorend bij de Prinsjesdagstukken. De getallen steken schril af tegen de koopkrachtcijfers voor dit jaar, waarin het Centraal Planbureau ondanks het uitbreken van de coronacrisis nog een gemiddelde koopkrachtgroei van 2,2 procent verwacht.

Maar ondanks de huidige coronacrisis gaan de meeste Nederlanders er in de tabellen van het kabinet volgend jaar toch op vooruit. dat komt onder andere doordat de arbeidskorting voor werkenden wordt verhoogd en het belastingtarief in de eerste schijf ietsje wordt verlaagd.

Volgens berekeningen van het CPB, die ook bij de Prinsjesdagstukken zitten, krijgen daarom mensen met een baan er volgend jaar 1,2 procent bij. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden moeten het met minder doen: voor hen is de toename respectievelijk 0,5 en 0,4 procent.

Tweeverdieners beste af

De 20 procent rijkste Nederlanders gaan er komend jaar in doorsnee 0,6 procent op vooruit. Dat is net iets minder dan de armste 20 procent, die er 0,7 procent bij krijgt. Iets betere vooruitzichten zijn er voor de middengroepen, die er tussen 0,9 en 1,1 procent op vooruit gaan.

Ook voor verschillende typen huishouden zijn de verschillen in koopkracht relatief gering. Tweeverdieners krijgen er met 0,9 procent net iets meer bij dan alleenstaanden (0,8 procent) en alleenverdieners (0,7 procent). Gezinnen zonder kinderen zijn gemiddeld genomen net iets beter af dan gezinnen met kinderen, zij krijgen er respectievelijk 1,1 en 1,0 procent bij.

Overigens moeten de koopkrachtcijfers die op Prinsjesdag worden gepresenteerd met een korreltje zout genomen worden. Het gaat om een gemiddelde, dat bij elk individueel huishouden anders uitpakt. Bovendien gaat het om een voorspelling die in de praktijk de ene keer lager en een andere keer hoger uitvalt.

En dit jaar is die onzekerheid zo mogelijk nog groter, stelt het CPB. De coronapandemie en de brexit maken het lastig te voorspellen hoe 2021 zal verlopen.

‘Door een diep dal’

Het kabinet heeft op Prinsjesdag niet veel goed nieuws te melden. ‘Corona is een aanslag op ons, onze samenleving en onze economie,’ schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) in het voorwoord van de Miljoenennota. De werkloosheid loopt op tot 546.000 personen, dat is 5,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is fors meer dan de ruim 400.000 mensen die nu een baan zoeken.

Toch is het kabinet ook optimistisch dat we de crisis snel weer achter ons kunnen laten. Als er geen tweede golf in de coronapandemie komt waardoor bedrijven en handel weer deels op slot worden gezet, zal de economie volgend jaar weer groeien met 3,5 procent.

Nederland gaat volgens Hoekstra ‘door een diep dal’. Maar hij stelt tevens dat hij ervan overtuigd is dat we er straks ‘sterker en weerbaarder’ weer uit komen. Het kabinet is in tegenstelling tot de vorige economische crisis ook niet van plan nu te bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Hoewel de staatsschuld fors oploopt en het begrotingstekort stijgt tot boven de 60 procent, kiest het kabinet er juist voor om geld uit te geven en zo de economie draaiende te houden.

Uitgelekt

Op Prinsjesdag zal niet veel nieuws worden aangekondigd. Vrijwel alles wat in de Miljoenennota staat is óf al eerder door het kabinet aangekondigd óf al eerder uitgelekt.

Zo hoeven starters op de woningmarkt tot 35 jaar vanaf volgens jaar geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij de aankoop van hun huis. Maar mensen die een tweede huis kopen, moeten juist een hogere overdrachtsbelasting betalen dan nu: 8 in plaats van 2 procent. De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor multinationals, gaat niet door. Daarentegen gaat de winstbelasting voor kleine bedrijven wel omlaag, van 16,5 procent naar 15 procent.

Verder herhaalt het kabinet nog een keer dat de gaskraan in Groningen al in 2022 dicht kan in plaats van in 2030. En zorgpersoneel krijgt een eenmalige bonus van 500 euro.

Meer over