Plus

Miljoen nieuwe huizen in tien jaar: ‘De handrem moet eraf’

In tien jaar tijd moeten er in Nederland één miljoen nieuwe huizen worden gebouwd om de woningnood af te vlakken. Dit staat in een akkoord van 34 partijen in de woningbouw. Aantallen per regio worden niet genoemd.

Michiel Couzy
De woningbouwproductie moet flink worden opgeschroefd. Woningbouwers, projectontwikkelaars en andere woonpartijen hebben daar afspraken over gemaakt.  Beeld Marc Bolsius
De woningbouwproductie moet flink worden opgeschroefd. Woningbouwers, projectontwikkelaars en andere woonpartijen hebben daar afspraken over gemaakt.Beeld Marc Bolsius

‘De urgentie is hoog,’ zo staat in de Actieagenda Wonen, die woensdag is gepresenteerd door een bonte coalitie van partijen die betrokken zijn bij de woningbouw, waaronder bouwers, beleggers, corporaties, verzekeraars, huizenbezitters, de ouderenbond en gemeenten. Het woningtekort in Nederland is opgelopen tot 300.000 huizen, doordat nieuwbouw de groei van de bevolking niet bij kan houden.

Het gevolg: de koopprijzen en huren stijgen, woningen worden onbetaalbaar en daarmee onbereikbaar voor veel Nederlanders. ‘Als we niet rigoureus ingrijpen, wordt het alleen maar erger,’ schrijven de partijen.

Dat ingrijpen bestaat uit de bouw van één miljoen woningen in tien jaar. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwbouw, maar ook om transformatie van lege kantoren tot woningen. Het woningtekort daalt dan tot onder de 2 procent.

Dit betekent dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen, waarvan een kwart tot de sociale huur zal behoren, met een huur van maximaal 750 euro per maand. Daarnaast komen er tienduizend woningen bij met een maximale huur van duizend euro per maand, het zogenoemde middeldure segment. Voor de middeninkomens moeten ook de 30.000 koopwoningen bereikbaar zijn die elk jaar zullen verrijzen voor een prijs onder de 325.000 euro. De overige 35.000 huizen vallen in het dure huur- en koopsegment, de vrije sector.

Handreiking

Laurens Ivens, wethouder Wonen in Amsterdam, beschouwt het actieplan als een ‘handreiking aan de volgende minister Wonen’. Hij was namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken bij het maken van de afspraken.

“De partijen die dit akkoord hebben gesloten, zijn bereid om over hun schaduw heen te stappen. We vragen de minister Wonen in het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat voldoende geld beschikbaar komt om dit uit te voeren,” aldus Ivens. “De handrem moet eraf.”

Zo moet het nieuwe kabinet een streep zetten door de belasting van bijna twee miljard euro die woningbouwcorporaties elk jaar moeten betalen. Dit gaat ten koste van nieuwbouw. Corporaties moeten huizen verkopen om voldoende geld over te houden om te investeren in nieuwe woningen. De gemeente Amsterdam broedt nu op plannen om de sociale woningen die in de verkoop worden gezet door corporaties zelf maar op te kopen.

Leefbaarheid

Daarnaast moet het kabinet een fonds van 300 miljoen euro per jaar opzetten. Dat geld wordt geïnvesteerd in leefbaarheid van de wijken. Volgens Ivens staat ook nieuwe infrastructuur hoog op de lijst van eisen. “Wij hebben grote plannen voor Haven-Stad, maar zo’n nieuw deel van de stad heeft wel een metro nodig.”

De gemeenten moeten zelf ook in actie komen om woningbouw te bespoedigen. Zo dient er voldoende bouwgrond vrij te komen tegen niet al te hoge prijzen, anders is het niet mogelijk betaalbare woningen te realiseren. De tijdrovende procedures voor vergunningen kunnen veel efficiënter.

Hoeveel van de één miljoen woningen in Amsterdam en omstreken terecht komen, is niet bekend. In het akkoord zijn geen aantallen per regio genoemd. “Dit is een agenda voor heel het land, niet alleen voor de grote steden,” aldus Ivens.

Desalniettemin is de woningnood in Amsterdam bovengemiddeld groot en zijn de prijzen de afgelopen jaren het hardst gestegen in de hoofdstad, al was vorig kwartaal sprake van een kentering. Volgens de toekomstplannen van de gemeente heeft Amsterdam tot 2050 zeker 150.000 huizen nodig en groeit de stad uit tot 1.125.000 inwoners.

De 34 partijen hopen dat hun plannen op tafel komen bij de formatie van het volgende kabinet, na de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Meer over